SP - A

For alle vikarer.

Nyhed 18.10.2018

Nyt fra Sundhedsplatformen om opgradering fra version 2015 til version 2018 (SP2018).

Venlig hilsen
PVC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhed 25.09.2017

Hjælpepakke til sygeplejefagligt personale. 

Hjælpepakken er udarbejdet som et opslagsværk, der tager udgangspunkt i de arbejdsgange, der giver udfordringer på nuværende tidspunkt. Det er et dynamisk dokument, der publiceres på PsykIntra (https://intranet.regionh.dk/rhp/nyheder-og-kalender/Nyheder/Sider/SP-Hjælpepakke-til-sygeplejefagligt-personale.aspx) og revideres løbende i Kvalitets- og udviklingsafdelingen. 

Husk, den opdaterede version finder du altid via linket, når du er på en RegionH computer.

Det er vigtigt at huske, at hjælpepakken ikke kan stå alene, men at man som klinisk personale også skal anvende de Tip Sheets og manualer som er udarbejdet i SP. Ligesom at gældende instrukser og vejledninger på VIP skal inddrages i det daglige arbejde. 

Venlig hilsen
PVC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhed 11.09.2017

Kære vikarer

Centrene kan bruge vikarer, selvom de ikke er uddannet i alle SP moduler. En vikar, der er uddannet i SP’s sengemodul, kan med andre ord godt vikariere i akutmodtagelsen og omvendt. Det forudsætter naturligvis, at det enkelte center er indforstået med, at modtage en vikar, som ikke er uddannet i f.eks. akutmodulet, men andre moduler. Det er således centrets ansvar, at vikaren får den nødvendige sidemandsoplæring, da ved­kom­mende ikke har den forudsatte uddannelse.
SPL - Husk, du kan godt tilgå medicinmodulet via den ”modsatte” SP tilgang uden yderligere behov for træning. 
 

Venlig hilsen
PVC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhed 07.12.2016

Kære vikarer

Er du nu sikker på, at vi ved, om du er fastansat i Region Hovedstadens Psykiatri eller ej?
 
Som vi har skrevet tidligere, så vil vi gerne have, at du tjekker din lønseddel fra os. Hvis vi ved, at du er fastansat, så står dit afsnitsnummer over dit navn, foran din stillingsbetegnelse på din lønseddel. Ellers må du gerne fortælle os det.
 
Vi vil også meget gerne vide, om du har planer om at ændre din ansættelse inden maj 2017.
Vi har opdaget, at flere har ophørt en tidsbegrænset ansættelse i denne måned. Det er ikke noget, vi har viden om, med mindre du fortæller os det.
 
Hvis din fastansættelse ophører inden maj 2017, så får du med stor sandsynlighed ikke uddannelsen i den ansættelse. Du skal derfor hurtigst muligt kontakte os, så du kan få uddannelsen gennem os.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhed 09.11.2016

Vi har gjort det nemmere for dig 

Vi har samlet alt om SP ét sted, så du nemmere får overblik. 
Vi har samlet alt omkring SP ét sted på vores hjemmeside. Du finder vejen til det øverst på vores hjemmeside. Vi sender en sms til dig, når der er nyt. SP-A, når der er information til alle, SP-F, når der er nyt til dig, der er fastansat i psykiatrien, og SP-L, når det er nyheder til dig, som er ”løs” vikar.

Kom og hør om SP
Vi vil gerne fortælle dig om SP. Vi har derfor valgt at lave 4 informationsmøder, som du kan tilmelde dig. Vi holder møderne på Carl Nielsens Alle 9 D, du skal bare gå ned i kælderen i stedet for på 2. sal.
1. Den 22. november kl. 13 – 14.
2. Den 22. november kl. 16.30 – 17.30.
3. Den 24. november kl. 13 – 14.
4. Den 24. november kl. 16.30 – 17.30
Vi vil forsøge at give dig et overblik over, hvad SP er, hvad den betyder for dig, og hvilken uddannelse du skal igennem.

Æbleskiver hjælper på planlægningen
Vi holder åbent hus d. 6. og d. 7. december, begge dage fra kl. 9 til 17. Her kan du få hjælp til planlægningen af din uddannelse i SP. Se indbydelsen på hjemmesiden.

Ved vi, hvad du laver? 

Er du sikker på, at vi ved, om du er fastansat i psykiatrien eller ej? 
Vi skal uddanne alle vikarer, som ikke er fastansat i psykiatrien. Det er derfor vigtigt, at vi ikke glemmer dig! Derfor vil vi gerne vide, hvis vi ikke har registreret det rigtigt. Du kan nemt se det. 
På din lønseddel står der øverst foran din titel et afsnitsnummer, hvis vi har registreret dig som fastansat
Eksempel: 
C720 Sygeplejerske Vi har registreret, at du er ansat på afsnit C720.
Sygeplejerske Vi har registreret, at du ikke er fastansat i psykiatrien. 

Så please – tjek lønsedlen og send os hurtigst muligt en mail, hvis oplysningerne skal ændres.

Vil du ikke med?
Tænker du allerede nu, at du vil stoppe som vikar, når SP kommer, så vil vi gerne vide det nu. Så kan vi undlade at forstyrre dig omkring uddannelse og andre krav, og du får fred til at arbejde, indtil vi skal lukke din adgang.

Info til SP-F 
Nogle af jer skal på uddannelse før jeres kollegaer, se om du hører til gruppen.

Info til SP-L 
Nu er det tid til planlægning af uddannelse i SP, så nu har vi brug for dig.
Planen er klar.


Redaktør