Derfor skal du oplyse CPR nr., når du ringer til CIMT

CIMT oplever, at nogle brugere undrer sig over eller er utilfredse med at skulle oplyse deres CPR-nummer, når de ringer for at få hjælp til IT.

Derfor har se sendt nedenstående information om, hvornår og hvorfor brugere, der retter telefonisk henvendelse til CIMT (servicedesk), kan blive bedt om at oplyse deres CPR-nummer.

​I de tilfælde brugeren ringer til servicedesk for at få skiftet sin adgangskode eller få koden til at låse en krypteret pc op, er medarbejderne i servicedesk forpligtet til at verificere, at der er tale om en person, som er ansat i Region Hovedstaden. Verificering af brugeren er nødvendig for at sikre, at der ikke er tale om en stjålet pc, eller at en uvedkommende person har fået kendskab til et brugernavn.

Som offentlig myndighed kan CIMT behandle oplysninger om personnummer for at sikre en entydig identifikation. Når brugeren bliver bedt om at udlevere sit CPR-nummer, er det en sikkerhedsforanstaltning, CIMT anvender for at forhindre uvedkommende adgang til patientoplysninger.

 

Sådan verificeres bruger ved hjælp af CPR-nummer

  • Når en bruger ringer til servicedesk for at få hjælp til it, bliver brugeren bedt om at oplyse sit brugernavn
  • Medarbejderen i servicedesk indtaster dette brugernavn i et brugeradministrationssystem, hvor både brugernavnet og brugerens CPR-nummer vises i samme skærmbillede
  • Ønsker brugeren at få skiftet sin adgangskode eller få en kode til en krypteret pc, vil brugeren blive bedt om at oplyse sit CPR-nummer
  • Servicedesk-medarbejderen verificerer herefter brugeren ved at sikre sig, at det oplyste cpr-nummer stemmer overens med det CPR-nummer, der vises i brugeradministrationssystemet .

 

Tjenestenummer eller brugernavn kan ikke erstatte CPR-nummer som entydig identifikation

Det er ikke muligt at anvende brugeres tjenestenummer eller brugernavn i forbindelse med en entydig identifikation fordi:

  • vikarer og eksterne konsulenter ikke får et tjenestenummer på linje med ansatte i Region Hovestaden
  • ikke alle medarbejdere i servicedesk har adgang til de systemer, hvor tjenestenumrene er registreret
  • brugernavn ikke er en sikker identifikationsmetode, da brugernavne ikke er hemmelige. 

 

REGI er opdateret med informationer om CIMT Servicedesk's praksis i forbindelse med telefonisk kontakt med brugeren: CPR-nummer ved it-hjælp.

På CIMT Servicedesk's intranetside gøres opmærksom på, at brugeren kan blive bedt om at oplyse sit cpr-nummer ved telefonisk henvendelse.

 

Venlig hilsen

Psykiatriens Vikarcenter

Redaktør