Træk vikarkoder

​Som vikar har du ikke egen IT-kode til Sundhedsplatformen (SP). Du skal have en kode udleveret, når du møder på afsnittet.

​​​​​​​​

For at få udleveret en ”Træk en Vikar”-kode, skal du udlevere dit CPR.nr. til den person som afsnittet henviser dig til (eller selv taste det ind i systemet) - denne person vil printe en kode ud til dig. Koden anvendes til de systemer, som det pågældende afsnit anvender. Koden er gyldig i en periode på mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad afsnittet bestiller til dig​.

Du må kun få trukket en vikarkode, hvis du er certificeret til det område du har vagten (Amb., sengeafsnit eller akut). Endvidere kræver det informeret samtykke fra patienten, hvis du tilhører faggrupperne plejer eller pædagog.

Når du har modtaget din "Træk en vikar"-kode, virker den først, når du har logget ind på en computer og ændret din adgangskode. Adgangen til SP er først aktiveret, når du har gjort ovenstående.

Ved problemer skal du kontakte CIMT Hotline på telefon: 3864 8080.

 IT-koden er personlig, og må ikke deles med andre - se vejledning om IT-sikkerhed.


I kan læse mere om Træk vikarkode her.

Redaktør