Vejledninger

​​​​​​​​​​​​​

​​​

IT-kode udleveres på afsnittet. Når du møder op på et afsnit, skal du oplyse dit cpr.nr., hvorefter afsnittet vil trække en vikarkode til dig

Du må kun få trukket en vikarkode, hvis du er certificeret til det område du har vagten (Amb., sengeafsnit eller akut). Endvidere kræver det informeret samtykke fra patienten hvis du tilhører faggrupperne plejer eller pædagog.

IT-koden er personlig, og må ikke deles med andre - se vejledning om IT-sikkerhed.

Har du problemer med vikarkoden der er trukket, skal du ringe til IT-support i Region Hovedstaden på telefon 38 64 80 80.

​​
Redaktør