​​​​​​

Stamområde

​Region Hovedstadens Psykiatri er opdelt i flere stamområder. 

​Region Hovedstadens Psykiatri er opdelt i flere stamområder:


For DSR: nord, øst og vest.

For FOA: nord og øst, dvs. 2 stamområder - øst og vest, som ses på nedenstående oversigt, er samlet som område øst.

For SL: øst, dvs. 1 stamområde, da nord, øst og vest er samlet som område øst.

Du bliver tilknyttet ét stamområde, som du arbejder indenfor. Her finder du link med oversigt over stamområderne.

Hvis du er fastansat i Region Hovedstaden Psykiatri, skal du være opmærksom på, at du som sygeplejerske, ikke må blive sendt ud til afsnit/enheder, som ledelsesmæssigt hører under den udviklingschef, du selv er ansat under.

Hvis du er ansat under FOA- eller SL-overenskomst, skal du være opmærksom på, at du ikke må blive sendt ud til afsnit/enheder, som ledelsesmæssigt hører under den leder, som du holder MUS-samtale med.


Redaktør