Forbedringsarbejdet

​Som ny medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri er det vigtigt at kende til vores strategiske fundament. Vores målsætning er, at flere patienter skal behandles bedre. Du vil opleve, at vi løbende arbejder med at forbedre processer og kvalitet af behandlingen. Hele tiden med øje for at skabe værdi for patienten. 


At skabe værdi for patienten er udgangspunktet for den seneste 3-årsplan "Fokus, forenkling & forbedring 2019-2021". Årsplanen 2020 konkretiserer de indsatser fra 3-års planen, der skal arbejdes med i Region Hovedstadens Psykiatri i 2020. På hvert psykiatriske center er der udarbejdet en årsaftale, som tager udgangspunkt i den samlede årsplan.

Som medarbejder vil du opleve, at dit psykiatriske center i 2020 vil fokusere på fem særligt prioriterede indsatsområder:

  1. Bedre behandling under indlæggelse
  2. Styrket og mere fleksibel ambulant behandling
  3. Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde
  4. Tid til patienten gennem kapacitetsplanlægning
  5. Fortsat udvikling af en recovery- og forbedringskultur. 
Årsplanen 2020 er bygget op om vores strategiske pejlemærker, som du helt sikkert vil støde på i den første tid som ny: V'et, som du kan se ovenfor, med de 4 dimensioner (Patientens ønsker og behov, Kvalitet i behandlingen, Effektive arbejdsgange, Kompetente medarbejdere). 

Læs hele årsplan 2020 her og bliv klogere på indsatserne dette år.

Forbedringskultur

Du vil blive en del af et hospital med en forbedringskultur. Det betyder, at vi har fokus på løbende, systematiske forbedringer af behandlingen, og at vi samarbejder om et fælles mål.

Helt konkret, arbejder vi med lean som metode til at skabe løbende forbedringer til gavn for patienterne og for at skabe en god og stabil drift. Begge dele gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og patienter. 

Mange steder i Region Hovedstadens Psykiatri holdes der ugentlige målstyringsmøder - også kaldet "tavlemøder". På tavlen gennemgås de forskellige forbedringstiltag, og lederen afklarer sammen med medarbejderne – og nogle steder også patienterne – hvordan og hvornår de forskellige målsætninger skal nås.

 

Et eksempel på forbedringer – nedbringelse af tvang

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med særligt fokus på bæltefikseringer. Målet er en reduktion på 50 procent inden 2020, og vi er tæt på at nå målet.

Forbedringskulturen danner ramme om arbejdet med at nedbringe anvendelsen af tvang, som har været en indsats siden 2014.

Med systematisk opfølgning på data om tvang og ledelsesfokus er udviklingen gået den rigtige vej i tvangsforebyggelsen. Patienterne har også været inddraget i arbejdet, og patienterne har bl.a. deltaget aktivt i udarbejdelsen af en patientplan for forebyggelse og håndtering af evt. tvang. 


Læs mere om forbedringskultur i Region Hovedstadens Psykiatri:
Forbedringsk​u​ltur 


Redaktør