Værdier og visioner

​Her kan du læse om de visioner og værdier, vi hver dag arbejder ud fra og så vidt muligt lader gennemsyre de mange valg, vi træffer hver eneste dag.

Værdier

Vores værdigrundlag bygger på fire værdier:

 • Faglighed
 • Respekt
 • Ansvar
 • Udvikling


Kort fortalt har vi fokus på mennesker: både vores patienter, vores brugere, deres pårørende og alle os medarbejdere. Det er mennesker, vi skal hjælpe, behandle og støtte – og vi bestræber os på at blive endnu bedre til at lade ikke blot faglighed, men også ansvar, respekt og udvikling gennemsyre vores arbejde.

Læs om vores værdigrundlag.

Visioner for fremtidens psykiatri

Visionerne for fremtidens psykiatri sætter fokus på den strategi, som regionsrådet har for psykiatriens overordnede udvikling, og i hvilken retning psykiatrien skal bevæge sig i de kommende år. Vi bliver nemlig hele tiden klogere på, hvordan vi bedst behandler og plejer patienterne.

Det er patienten, der er ekspert i eget liv. Derfor er det vigtigt at tage afsæt i patientens ønsker i respekt for det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Vi skal inddrage netværk og understøtte patientens egen recoveryproces i behandlingen. Dette beskriver helt kort Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri. Visionerne er:

 • En psykiatri med patienten i centrum
 • En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering
 • En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud
 • En psykiatri med let adgang til udredning og behandling
 • En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats
 • En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs
 • En psykiatri hvor tvang minimeres
 • En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere
 • En psykiatri i stimulerende fysiske rammer
 • En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse.

Læs mere om psykiatriens visioner

Hvis du er endnu mere nysgerrig på vores visioner og mål, kan du læse mere her.

Vores løfte til patienten

Region Hovedstadens Psykiatris mål er, at vores arbejde altid skal give 'Værdi for patienten'.

Vores mål er suppleret med en vision, der viser, hvordan vi som hospital vil møde hver enkelt patient. Vores vision er formuleret som et løfte til patienten. Med løftet opfordrer vi hinanden, patienterne, de pårørende m.fl. til at holde fokus på, at vi altid arbejder sammen med patienten og hjælper denne godt videre til en bedre hverdag. Vi sætter fokus på håb, muligheder og involvering.


Ny psykiatri

Flere steder i regionen skyder nye og renoverede bygninger frem i de kommende år - og sammen danner de rammen om fremtidens psykiatri.

Læs mere om Ny Psykiatri.

Læs mere om flere byggeprojekter.


Redaktør