Intro for yngre læger

​Som en del af din introduktion til arbejdet som læge i Region Hovedstadens Psykiatri skal du deltage i et centralt introduktionsforløb. Forløbet er obligatorisk og strækker sig over i alt 5 sammenhængende kursusdage á 7 timers varighed, som er placeret i starten af din ansættelse.

Forløbet er indholdsmæssigt bygget op om typiske kliniske udfordringer i relation til patientbehandlingen, som du, som nyansat yngre læge, vil møde i starten af din ansættelse. Forløbet er deltageraktiverende og in​deholder gruppeøvelser og samtaletræning ud fra kliniske cases. På den måde får du mulighed for at øve:

  • håndtering af typiske, akutte og komplekse situationer i akutmodtagelsen og på en afdeling
  • at varetage den diagnostiske samtale
  • kommunikation med patienter med psykiske lidelser indenfor fx tvangsforestillinger eller depression (vurdering af selvmordsrisiko)
  • forebyggelse og håndtering af konflikter​

Der undervises desuden o​gså i psykiatriloven samt teoretisk ECT. Kurset afsluttes med hjertestop- og brandkursus.

Hvis du vil vide mere, så se filmen om introduktionsforløbet for yngre læger her.

Varighed: 3:14


Redaktør