Lederudvikling

​I Region Hovedstadens Psykiatri lægger vi vægt på, at medarbejderne møder dygtige og engagerede ledere.

Regionens fælles lederudviklingsprogram er med til at sætte ledelse på dagsordenen i organisationen og giver lederne en mulighed for at udvikle deres lederskab. Ambitionen er, at alle nye ledere skal deltage i et af forløbene inden for de første 1-2 år efter ansættelse.

Er du ikke allerede leder og går du rundt med "en leder i maven", så hold dig ikke tilbage. Giv udtryk for dine drømme og ambitioner og tal med din egen leder om mulighederne for selv at gå ledelsesvejen.

Læs mere om lederudvikling og ledelsesgrundlag her

Ledelsesudvikling i RegionH 

RegionH's ledelsesgrundlag
 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling handler ikke kun om kurser. Nok så vigtig er det med den daglige læring i klinikken, herunder sidemandsoplæring og supervision, og når du deltager i konferencer, seminarer og temadage.

Karriereudvikling handler om, at du udvikler dig i dit arbejdsliv i overensstemmelse med dine egne ønsker og prioriteringer og Region Hovedstadens Psykiatris behov for kompetencer. Du har mulighed for individuelle karriereforløb, hvor du tager ansvar og griber de muligheder, der er for at realisere et spændende arbejdsliv.


Redaktør