Medarbejderudvikling

​Du vil som nyansat blive tilbudt nogle obligatoriske kurser, og derudover aftaler du med din nærmeste leder, hvad du har brug for af kompetenceudvikling. Det kan du både gøre i den daglige sparring og i den mere dybdegående udviklingssamtale én gang om året. 

Obligatoriske kurser

For mange medarbejderes vedkommende – særligt for nyansatte – gælder, at der er nogle obligatoriske kurser, som skal gennemføres. Det gælder fx kurser i forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold. Derud­over af­taler du og din chef, hvad du ellers har brug for af kompetenceudvikling i forbindelse med din årlige medar­bejderudviklingssamtale (MUS). 

Tilmelding til kurser, temadage mv. sker via et centralt kursuskatalog, 
Kursusportalen .

Medarbejderudvikling

Én gang om året deltager du i en udviklingssamtale med din  nærmeste leder.

Formålet med medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er at sikre en forventningsafstemning mellem dig og din chef. Det gælder både opgaver, trivsel og udviklingsbehov. Samtidig får du mulighed for at få feed back på dit arbejde og give feedback til din leder.

MUS er en fortrolig samtale, hvor du er i centrum. Målet med samtalen er at tale om, hvordan du kan skabe de bedste resultater og udvikle dig sådan, at du oplever dig selv som kompetent og oplever, at du øger dine kompetencer. Målet er også at tale om arbejdsglæde, relationer og et godt arbejdsmiljø. MUS erstatter ikke den daglige dialog, men det er en samtale, hvor du og din leder har mere tid til at drøfte det, der er vigtigst for jer.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling handler ikke kun om kurser. Nok så vigtig er det med den daglige læring i klinikken, herunder sidemandsoplæring og supervision, og når du deltager i konferencer, seminarer og temadage.

Karriereudvikling handler om, at du udvikler dig i dit arbejdsliv i overensstemmelse med dine egne ønsker og prioriteringer og Region Hovedstadens Psykiatris behov for kompetencer. Du har mulighed for individuelle karriereforløb, hvor du tager ansvar og griber de muligheder, der er for at realisere et spændende arbejdsliv og forme dine egen karrierevej.


Redaktør