Når du bliver tilbudt et job

Ansæt​telse og ansættelsesbrev

Når du bliver tilbudt et job i Region Hovedstadens Psykiatri og dine lønvilkår er på plads, opretter vi dig som medarbejder i Region Hovedstaden, som Region Hovedstadens Psykiatri er en del af.​​

Du skal sende dine papirer – herunder din uddannelsesbevis/sundhedsfaglige autorisation til os. Så vil du modtage et ansættelsesbrev fra Region Hovedstaden og information fra dit arbejdssted.

Læs om introduktion og en god start her


Ét ansættelses​område​

Region Hovedstaden er ét ansættelsesområde, som Region Hovedstadens Psykiatri er en del af.

Det har betydning for dig, hvis du skifter job indenfor Regionen. Hvis du skifter fra samme type af stilling indenfor Regionen (uden afbrydelse), skal du ikke starte forfra med ny prøvetid. Du beholder din opsigelsesvarsel, anciennitet, tilgodehavende ferie og eventuelle omsorgsdage.


Redaktør