Tips og tricks

​Det er selvfølgelig afgørende for dine chancer for at komme i betragtning til et job, at du præsenterer dine kvalifikationer, kompetencer og erfaringer på en god måde. For at hjælpe dig på vej, giver vi dig her lidt fif til, hvordan du skriver en god ansøgning og CV – og forbereder dig til den gode jobsamtale.​


Skriv en god jobansøgning

​Det er ikke nemt at skrive en god jobansøgning. Jobansøgningen skal vise, at du er kvalificeret, motiveret og har forståelse for jobbet. Og så skal du gøre det på en måde, der giver os lyst til at møde dig.

Ring hvis du har spø​rgsmål

Du skal gøre dig klart, at en ansøgning ikke bare handler om dig, men i lige så høj grad om jobbet og arbejdspladsen. Start med at læse jobannoncen grundigt i gennem. Har du uafklarede spørgsmål til jobannoncen bør du ringe til kontaktpersonen.

Din ansøg​​ning skal give modtageren svar på

 • hvorfor du søger jobbet?
 • hvilke overvejelser du har gjort dig om jobbet?
 • hvilke faglige kompetencer du har, der er relevante for jobbet?
 • hvilke personlige egenskaber du har, der er relevante for jobbet?

Målret din ans​​​øgning til det specifikke job

Det er en god ide at sætte sig grundigt ind i, hvad Region Hovedstaden og det hospital, afdeling eller enhed, du søger på, er for en arbejdsplads. Ikke kun fordi det giver et positivt og velforberedt indtryk, men også fordi du bedre kan vurdere om job og arbejdssted passer til dig. Skriv så en personlig ansøgning til lige netop det specifikke job.

Tip: Udskriv jobopslaget

Sender du en ansøgning til et job, kan det være en rigtig god ide at huske at udskrive jobopslaget. Det er rart at have jobopslaget, hvis du bliver kaldt til samtale, men til den tid er tidsfristen typisk overskredet og opslaget væk.
10 tips til jobansøgningen

 1. Skriv en ny ans​​øgning – hver gang
  Målret din ansøgning til det enkelte job. Fortæl os hvorfor du søger lige netop dette job og hvilke tanker du har gjort dig om jobbet og arbejdspladsen. Og det fortæller ikke bare noget om dit engagement og interesse for jobbet, men giver også et fingerpeg om hvordan du er som medarbejder.

 2. Ansøgning​en handler om jobbet
  Den gode ansøgning fokuserer på jobbets og arbejdsgiverens behov. Fortæl os, hvad du kan bidrage med og hvad vi har behov for at vide om dig for at se, at du er den rette til jobbet.

 3. Ansøgningen ​skal se fremad
  Ansøgningen skal ikke være et referat af dit CV. Fortæl i stedet, hvad du vil med jobbet og hvordan du vil bruge dine erfaringer og kvalifikationer i forhold til de beskrevne opgaver. 

 4. Forhold dig til all​​e krav
  Vær opmærksom på krav til erfaring, uddannelse og personlige egenskaber. Nogle krav er kun vejledende eller ønsker, mens andre er afgørende. Ring til kontaktpersonen, hvis du er i tvivl om vægtningen af krav.

 5. Skriv det vigtigste ​først​
  Vis os straks, at du har forstået hvad jobbet går ud på, hvorfor du søger og hvordan du matcher jobbets behov..

 6. Fortæl os​ hvem du er
  Fortæl om dine personlige egenskaber, som er relevante for jobbet. Søger du fx job på akutmodtagelsen er det vigtigt, at du er god til at bevare overblikket og håndtere stress, men måske også, at du er et åbent og tolerant menneske.

 7. Ansøgningen s​kal være kort og overskuelig
  Gør ansøgningen så læsevenlig og overskuelig som mulig. Skriv i et letforståeligt og personligt sprog. Brug korte sætninger og afsnit. Hold dig til de informationer der er relevante for jobbet. Ansøgningen bør ikke fylde mere end en side.

 8. Læs grun​dig korrektur
  Har du prøvet at få et brev hvor dit navn er stavet forkert? Det giver et dårligt indtryk. Sørg for at få friske øjne på din ansøgning, inden du sender den af sted. Ikke bare så du kan få luget ud i slå- og stavefejl, men så du også sikrer at det indholdsmæssige giver mening.

 9. Skriv hvilket job du søger
  Gør det nemt for modtageren at få overblik. Husk at skrive hvilket job du søger i ansøgningen, da der kan være flere ledige job på samme tid. Husk også at skrive dine kontaktoplysninger og at vedhæfte ansøgning og CV.

 10. Søg inspiration
  Hvis du kører fast i jobsøgningen, så kan du ofte finde inspiration på nettet, hos fagforeningen, eller måske hos venner eller familie. Men husk at hos os handler det om liv. Også dit. Så skriv kun noget, der føles rigtigt for dig.


Det gode CV

​Et CV er en kronologisk opstilling af alle de oplysninger om dig og dit arbejdsliv, som er relevante i din jobsøgning. Her finder du en kort guide til udarbejdelse af CV.​

Dit CV skal informere om 

 • Personlige data
 • Joberfaring
 • Uddannelse
 • Kompetencer
 • Evt. fritidsinteresser

5 gode​ råd

 1. Dit CV skal målrettes det job du søger. Lav fx et brutto CV med alle dine oplysninger, og pluk så de mest relevante informationer til et nyt CV hver gang du søger job.​
 2. Brug omvendt kronologi, så fx dit sidste  job nævnes først. Det gør det overskueligt.
 3. Dit CV skal indeholde alle relevante fakta om dig, så det bedst muligt understøtter din ansøgning.
 4. Vær kortfattet, præcis og relevant. Tænk på hvad arbejdspladsen har brug for at vide om dig - tag udgangspunkt i jobopslaget.
 5. Brug letforståelige ord og ’oversæt’ nye og anderledes jobtitler/uddannelser og indforståede fagudtryk.

​Tips til dit CV​

Perso​​​nli​ge data
I første afsnit skriver du​ dit navn, kontaktoplysninger, alder og evt. civilstatus.

J​oberfaring
Angiv årstal og måned for ansættelsen samt jobtitel og arbejdssted. Uddyb kort og gerne med stikord ansvarsområder, arbejdsopgaver, kompetencer og evt. resultater opnået i dine ansættelser, som er relevante for det aktuelle job.
Uddannels​e
Oplys årstal, uddannelsesnavn og -sted. Det kan være en god idé​, at forklare lidt om din uddannelse, især hvis den er af nyere dato. Er du nyuddannet er det også oplagt, at fremhæve særlige interesser i dit studieforløb. ​

It, sprog o​​g andre kompetencer
 • It: Hvilke programmer mestrer du og på hvilket niveau. Medtag kun dem der er relevante for jobbet.​
 • Sprogkundskaber: Fortæl hvilke sprog du taler og skriver, samt på hvilket niveau.
 • Andre kompetencer: Her kan du fx at skrive kurser el. andet på.

Fritid og frivilligt arbejde?
Tag det kun med, hvis det er relevant i forhold til jobbet. ​Dyrker du holdsport, kan det signalere gode samarbejdsevner, loyalitet og holdånd. Har du været elitesportsud​øver, kan det indikere, at du er ambitiøs og målrettet. Er du vild med slægtsforskning, siger det måske noget om, at du er metodisk og vedholdende. Frivilligt arbejde kan fx fortælle om organisatoriske talent, overskud og empati for andre.


Den gode jobsamtale

​Jobsamtalen skal give svar på om du, jobbet og arbejdspladsen er et godt match.

Vær​​​ forberedt – og vær dig selv​

Jobsamtalen er en gensidig forventningsafstemning og skal derfor ikke bare vise, om dine faglige, sociale og personlige kompetencer passer til jobbet og arbejdspladsen, men også om jobbet og arbejdspladsen passer til dig.​

Forberedelse mindsker nervøsiteten

Det er naturligt at være nervøs til en jobsamtale. En god måde at mindske nervøsiteten på er ved at forberede dig grundigt. Læs jobannoncen grundigt i gennem igen og forestil dig, hvilke spørgsmål samtalen skal give svar på eller uddybe. Forbered dig på, at der fx bliver spurgt ind til de kompetencer, som du har skrevet om i din ansøgning. Kom med konkrete eksempler og situationer på, hvordan du fx er 'fleksibel'.

Tag stilling til konkrete opgaver

Indebærer jobbet en særlig arbejdsopgave, som du forventes at skulle løfte, så forhold dig så konkret som muligt til den – det viser, at du er motiveret og interesseret, også selvom du skulle skyde forbi med eventuelle forslag til løsning.​10 tips til jobsamtalen

​Herunder finder du tips til din forberedelse og til selve jobsamtalen.

 1. God stil

  Kom til tiden, klæd dig passende på og opfør dig som en gæst.
 2. Tænk på dit kropssprog

  Tænk på dit kropsprog – ret ryggen, giv et fast håndtryk og se folk i øjnene.
 3. Vær forberedt

  Medbring jobopslaget, din ansøgning, dit CV og evt. andre relevante bilag i kopi. Husk også at notere, hvem der er din kontaktperson og et telefonnummer.
 4. Hav svar på 'huller' eller mangler

  Har du ’huller’ i dit CV eller i forhold til jobannoncens krav, så er det en god ide at overveje, hvordan du vil svare på spørgsmål hertil. 

 5. Forberede dig på de typiske spørgsmål
  De spørgsmål, der stilles til samtalen, er selvfølgelig afhængig af jobbets fagområde, ansvar og opgaver, men forbered gerne dine svar på de mest almindelige spørgsmål, fx:

  • ​​Fortæl os om dig selv?
  • Hvorfor søger du jobbet?
  • Hvilke forventninger har du til jobbet/arbejdsopgaverne?
  • Hvad lægger du vægt på i et job/arbejdsplads?
  • Hvorfor skal vi vælge dig til dette job?
  • Har du spørgsmål til os?
 6. Forbered dine spørgs​mål
  Fokuser dine spørgsmål på det, der er vigtigt for det aktuelle job:

  • Hvad er jobbets vigtigste arbejdsområde?
  • Hvilke muligheder for udvikling er der i virksomheden?
  • Hvordan er omgangstonen/kulturen på arbejdspladsen?
  • Hvad sætter I pris på hos en medarbejder?
  • Hvorfor skal jeg vælge dette job?
  • Hvorfor kan I lide at arbejde her?
  • Hvem skal jeg arbejde sammen med?
 7. ​Undgå negative historier

  Negative historier om tidligere chefer eller kolleger skal undgås. Har du haft dårlige oplevelser, så vend det til noget positivt – hvad har du lært af det?​

 8. Vær opmærksom og deltagende

  Vær nærværende, lyttende og svar ærligt og engageret.
 9. Tilbyd eventuelt referencer

  Husk at aftale det på forhånd, hvis du giver os lov til at ringe til en eller flere af dine tidligere chefer.
 10. Afsluttende spørgsmål

  Afslutningsvis kan du evt. spørge til det videre forløb. Hvornår kan jeg forvente at få besked? Redaktør