Trivsel - et fælles ansvar

​Vi tror på, at medarbejdere, der trives, leverer bedre præstationer og bidrager positivt til arbejdspladsen og kvaliteten i behandlingen. Vi arbejder derfor målrettet med at fremme trivsel og arbejdsglæde for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

​Åbenhed og tillid

I Region Hovedstadens Psykiatri har ledere og medarbejdere et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og udfordringer – og vi er derfor alle aktive medskabere af det gode arbejdsmiljø. For at fremme trivsel skal der blandt andet være en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere - og medarbejderne indbyrdes. Så oplever du problemer eller mistrivsel, bør du tale med din nærmeste leder, kollegaer eller arbejdsmiljørepræsentant, så der kan handles og findes en løsning.

Den overordnede ramme for arbejdsmiljøet er en værdibaseret arbejdsmiljøpolitik, der tager afsæt i værdierne; faglighed, ansvar, respekt og udvikling.
Du kan finde arbejdsmiljøpolitikken her.

God omgangstone

I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi gerne have en god omgangstone. Vi plejer at sige; "her taler vi med hinanden, og ikke om hinanden". Det gælder både for medarbejdere og patienter. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at vi respekterer hinanden. En god omgang stone har stor betydning for trivslen og smitter positivt af på patienterne. 

Her fortæller dine kollegaer om, hvad trivsel er for dem og om dét øjeblik, hvor det hele giver mening.


Tryghed og kollegial støtte

Psykiatrien er et spændende og komplekst fagområde, og der kan være udfordringer og situationer, som kræver, at du er ekstra godt klædt på til at håndtere dem. 

Her fortæller dine kollegaer om tryghed i arbejdet, håndteringen af en svær patientgruppe, og hvor vigtige de kollegiale relationer er i den sammenhæng. 

 

Forebyggelse af vold og trusler

I Region Hovedstadens Psykiatri accepterer vi ikke vold og trusler om vold mod medarbejderne, og vi arbejder derfor målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø med en minimal risiko for vold og trusler. 

Læs mere i Region Hovedstadens Psykiatris politik for forebyggelse og håndtering af vold og konflikter.

Du og dine kollegaer bliver godt klædt på til at tage hånd om de konflikter, der evt. kan opstå i mødet med den psykiatriske patient. Kurser i at håndtere konflikter og forebygge vold giver dig en solid og grundig viden om konflikter, og hvordan de kan udvikle sig. Du kommer til at træne konfliktnedtrappende kommunikation og at håndtere patienterne psykofysisk. Kurserne gør dig i stand til at møde patienterne med respekt og sikkerhed – til gavn for alle.

Alle centre har udarbejdet lokale retningslinjer til at forebygge og håndtere vold og trusler om vold. Hold dig orienteret om disse, så du ved, hvordan I forebygger og håndterer eventuelle voldsomme episoder  på din nye arbejdsplads.

Systematisk faglig sparring

Når man arbejder med mennesker med psykisk sygdom er det også vigtigt at have mulighed for faglig sparring med kollegaer og ledelse. Derfor lægger vi i Region Hovedstadens Psykiatri stor vægt på løbende systematisk faglig sparring, så du kan få følelsesmæssig aflastning, bearbejde svære episoder og dermed lære af dine egne og andres erfaringer.

 

Trivselsmålinger og arbejdspladsvurdering

Alle arbejdspladser i Region Hovedstaden gennemfører løbende trivselsmålinger. Trivselsmålingerne foregår to gange om året. Formålet er at skabe et rum for løbende dialog om arbejdsmiljø og trivsel lokalt. Trivsel og faglig kvalitet hænger nemlig sammen.

Derudover er gennemføres hvert tredje år Region Hovedstadens APV, som er en mere omfattende arbejdspladsvurdering.

Region Hovedstadens APV tager temperaturen på vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så vi sammen kan forbedre trivslen og styrke den faglige kvalitet. Formålet med Region Hovedstadens APV er at blive bedre til lokalt at løse udfordringer gennem dialog om trivsel og arbejdsmiljø.

Region Hovedstadens APV blev senest gennemført i marts 2021.​


Redaktør