​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sygeplejerske i psykiatrien

​​I psykiatrien er du en kernefigur, når det kommer til sygepleje og behandling af patienter i deres mest sårbare perioder i livet. Du opbygger tillidsfulde bånd med patienten, pårørende og får indflydelse på, hvordan behandlingen virker. Her får du en hverdag i det komplekse spændingsfelt mellem psykiatri og somatik.


Sådan kan din arbejdsdag​​ se ud​

Som sygeplejerske i psykiatrien arbejder du både med sygepleje, udredning og behandling. Derfor har du tæt daglig kontakt med både patienten, de pårørende og de andre faggrupper i kollegateamet, og du betragtes som en nøgleperson i afsnittets tværfaglige samarbejde.​

Du bruger din faglighed og personlighed til det, du er uddannet til – at udføre sygepleje til sårbare mennesker, når de har allermest brug for det.

Vi har mange forskellige behandlingstilbud til patienterne, og din hverdag afhænger selvfølgelig af dit afsnit. Det kan f.eks. være, din interesse ligger på de almene afsnit, hvor du møder en bred vifte af patienter med forskellige diagnoser og udfordringer. Eller måske brænder du for at arbejde indenfor det akutpsykiatriske, retspsykiatriske, børn- og ungepsykiatriske eller ældrepsykiatriske område.

Uanset hvor du arbejder, vil du komme til at:

  • Samarbejde med patienter om at sætte mål for patientforløbet med afsæt i den enkeltes problemer, behov, ressourcer og drømme
  • Planlægge og koordinere forløb på en måde, så patienten oplever en sammenhængende sygepleje og behandling
  • Udføre kliniske sygeplejeopgaver som f.eks. samtaler, blodprøvetagning og at give og følge op på medicin

​Da vi arbejder med mennesker, er der aldrig to dage, der er ens. Derfor kan din hverdag også være præget af både akutte situationer, omsorgsfulde samtaler og tid til at fordybe og udvikle dig.

Når du starte​r som sygeplejerske i psykiatrien

​Vi vil rigtig gerne sikre, at du kommer godt fra start og bliver klædt på til opgaven. Som noget af det første kommer du på 'Godt på vej i psykiatrien', som øger dine kompetencer og færdigheder som ny sygeplejerske i psykiatrien.

Sammen med andre nyansatte får du indblik i psykiatriloven og nogle af de etiske dilemmaer, der kommer til syne i forbindelse med behandling, tvang og fortrolighed. Du lærer om stemmehøring, selvskadende adfærd, sammenhængen mellem rusmiddelafhængighed og psykisk sygdom og meget mere.​

Dine mange karrieremuligheder

Som sygeplejerske i psykiatrien kan du gå i mange forskellige retninger med din karriere. Læs om nogle af dine muligheder her:​

Klinisk sygepl​​eje ​

Vil du specialisere dig i psykiatrisk sygepleje, kan du efter 2 års klinisk erfaring tage specialuddannelsen, som er en 1½-årig uddannelse bestående af teoretisk undervisning og klinisk uddannelse i det afsnit, du er ansat. Som specialsygeplejerske har du et særligt ansvar for at sikre høj klinisk sygeplejefaglighed ved bl.a. at påtage dig ansvar i den kliniske hverdag, arbejde med kvalitetsforbedringer, indtænke nye løsninger og initiativer samt fungere som rollemodel og faglig ekspert i afsnittet.


Er du særligt passioneret omkring arbejdet med akutte patientforløb, kan du efter 2 års klinisk erfaring uddanne dig til akutsygeplejerske. Her får du handlekompetencer i forhold til at kunne triagere og uddelegere og indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med den akut kritisk syge patient i centrum. I denne uddannelse lærer du om krisetilstande, behandling af smertetilstande, kommunikation, klinisk beslutningstagen og meget mere.


Brænder du for at arbejde med kvalitet og udvikling af den kliniske praksis, kan du blive klinisk sygeplejespecialist. Dette kræver en master eller kandidat samt minimum 5 års klinisk erfaring. Som klinisk sygeplejespecialist får du et særligt ansvar for udviklingen af sygeplejegruppens teoretiske og kliniske kompetencer.Pædag​​ogik og uddannelse​

Har du en særlig interesse for at lære fra dig, undervise og vejlede andre, er vejen som klinisk vejleder måske noget for dig. Her får du, sideløbende med de sygeplejefaglige opgaver, ansvaret for de sygeplejestuderende i afsnittet. Du introducerer dem til det faglige arbejdere, inkluderer dem i væsentlige behandlingsovervejelser og vejleder dem i patientnære interaktioner og situationer. For at blive klinisk vejleder skal du have klinisk vejledermodul (1/6 diplom), som er en uddannelse, vi tilbyder, når du bliver ansat til at varetage funktionen.


Drømmer du om at gå uddannelsesvejen, kan du med en master eller kandidat på CV'et blive henholdsvis klinisk underviser eller uddannelsesansvarlig. Det er stillinger, hvor du får et bredere ansvar for de studerendes undervisning på tværs af et helt psykiatrisk center. Du får det overordnede ansvar for, at studiemålene opnås, understøtter kompetenceudvikling af kliniske vejledere og praktikvejledere samt underviser de studerende.Lede​lse ​ ​

Har du en særlig interesse for ledelse, så er første step at blive assisterende afsnitsleder. I denne funktion understøtter du afsnitsledelsen og får dermed mulighed for at snuse til ledelsesopgaverne og udvikle dine lederkompetencer. Som assisterende afsnitsleder understøtter du den daglige koordinering, tager medansvar i ressourceallokering samt understøtter udviklingen og kvaliteten af den kliniske praksis gennem sparring og kompetenceudvikling af afsnittets medarbejdere.


Som oversygeplejerske får du et stort ansvar og vigtig indflydelse på udviklingen af den psykiatriske sygepleje. Du er ansvarlig for at lede driften, den faglige udvikling og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen. Og du varetager den vigtige rolle i at støtte og udvikle den enkelte medarbejder såvel som den samlede personalegruppe i forhold til at kunne løfte og lykkes med kerneopgaven. ​


Chefsygeplejerske er det øverste trin på ledelseskarrierevejen. I denne stilling har du ledelsesansvaret for det sygeplejefaglige område på centerniveau og har dermed, sammen med cheflægen, blandt andet ansvaret for kvalitetssikring- og udvikling, kompetenceudvikling arbejdsmiljø og patientsikkerhed på centeret. ​Forsk​ning​ 

I psykiatrien er der rig mulighed for at indgå i forskellige forskningsprojekter og fordybe dig i de områder, du synes er særligt spændende.Redaktør