​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vær med til at give højt kvalificeret og lige behandling til alle med psykisk sygdom

Som en del af Region Hovedstadens Psykiatri bidrager du til behandlingen af både børn, unge og voksne fra alle hjørner af samfundet. Vores mål er at give patienterne så god en behandling som muligt og hjælpe dem videre til en bedre hverdag.

I psykiatrien kommer du til arbejde med de mest behandlingskrævende patienter med mange forskellige diagnoser. Det kan være alt fra angst, depression og spiseforstyrrelser til skizofreni, bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelser.


Langt størstedelen af patienterne behandler vi ambulant, men når der er behov for indlæggelse (f.eks. på åbent eller intensivt afsnit), har vi fokus på at skabe gode overgangsfaser.  Og vi samarbejder om at involvere og støtte patienten i at komme godt videre efter behandlingsforløbet.

Behandlingen er bygget op omkring recovery, som en personlig og unik forandringsproces centreret om patienten og dennes ønsker og behov. Målet er, at patienterne får et tilfredsstillende liv præget af håb og muligheder – på trods af de begrænsninger, som psykisk sygdom kan medføre.

Vi bruger både medicin og terapi samt træning af kroppen og hverdagsfærdigheder. Og i det omfang patienterne ønsker det, inddrager vi familie og andre pårørende, da de har en uvurderlig viden for behandleren og vil fungere som en vigtig støtte for patienten både under og efter behandlingsforløbet.

Region Hovedstadens Psykiatri er et universitetshospital, og forskning er også en af vores hovedopgaver. Uden den udvikler behandlingen sig ikke. Vi skal være med til at sikre at patienterne er trygge ved, at den behandling, vi tilbyder, er baseret på den nyeste evidensbaserede viden. Derfor har du mulighed for at indgå i et stærkt forskningsmiljø med fokus på udvikling og fornyelse, hvor forskningen bl.a. skal være med til at give patienterne en mere personligt tilpasset behandling. 

”Kommunikation og evnen til at
danne relationer er kernen
inden for psykiatrien. Vi har
fagligheden, der giver det håb,
som patienterne ikke altid
selv har.”


– Lene

Psykiatriens mange muligheder


Størstedelen af vores behandlingstilbud tilhører almenpsykiatrien, men på de forskellige centre vil der også være særlige tilbud til bestemte patientgrupper. Du har dermed rig mulighed for at opbygge et bredt fagligt fundament eller specialisere dig i lige den patientgruppe, du brænder allermest for.  

Med en karriere indenfor psykiatrien har du derfor mulighed for at videreudvikle dig og bygge oven på din faglighed.
 

​Vil du gerne arbejde tæt på din bolig? Find et center nær dig!

​​Vi er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi har 9 psykiatriske centre fordelt i hele Region Hovedstaden samt en central administration på Østerbro i København. Et center svarer til en afdeling på andre hospitaler.


Psykiatrisk Cen​​​​ter Am​ager​

Digevej 110, 2300 København S

​Psykiatri​sk Center Ballerup

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

​Ps​​​ykiatrisk Center Bornholm

Helsevej 3-5, 3700 Rønne

​Psykiatrisk Center G​lostrup

Glostrup: Nordstjernevej 41, 2600 Glostrup

​Brøndby: Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

​Psykiatrisk Cent​er​ København

Bispebjerg: ​Esther Ammundsens Vej 36, 2400 København NV

Frederiksberg: Nrd. Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg​

Gentofte: Gentofte Hospitalsvej 15, 4. sal, 2900 Hellerup

​Psykiatrisk Center Nor​​​dsjælland

Hillerød: Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Helsingør: Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Frederiksssund: Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund​​

​Psykiatrisk Center Sct. Ha​​ns

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

​Psykoterapuetisk Center Stolpe​gård

Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Glostrup: Nordstjernevej 17, 2600 Glostrup

København: Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV​

Hillerød: Dyrehavevej 50, 3400 Hillerød


Redaktør