Projekt Lederudvikling

​Projekt om lederudvikling i Region Hovedstadens Psykiatri.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Som projekt er "En fælles lederudvikling i Psykiatrien" sat i gang for at understøtte og ruste lederne til fremtidens udfordringer.

Målene i projektet er at:

  • Understøtte lederne i deres ledelsesopgave og i den udvikling Psykiatrien j.f. Virksomhedsplanen er i gang med
  • Fremtidssikre Psykiatrien som en stærk virksomhed, gennem øget fokus på ledelse, som en selvstændig disciplin
  • Udvikle kompetente ledere
  • Brande Psykiatrien som en udviklingsorienteret arbejdsplads og dermed tiltrække og fastholde medarbejdere
  • Udvikle et fælles ledelsesgrundlag i Psykiatrien; Hvad er god ledelse og dermed tydeliggøre ledestjernen og forventninger
  • Udvikle et fælles lederudviklingsprogram i Psykiatrien
  • Kortlægge roller, ansvar og kompetencer i afsnitsledelsen.

Projektet løber fra februar 2009 til januar 2010.

Ledelsesgrundlaget
På baggrund af workshops, interviews, fokusgruppeinterviews, research  er der udarbejdet et fælles ledelsesgrundlag for Psykiatrien. Ledelsesgrundlaget udgør fundamentet for leder- og ledelsesudviklingsprogrammet.

Psykiatrien ønsker med det formulerede ledelsesgrundlag, at alle ledere har indsigt i, hvad der forventes af dem, samt hvilke udviklings- og uddannelsesmuligheder der er til rådighed. Derudover giver ledelsesgrundlaget medarbejderne indsigt i, hvordan Psykiatrien på alle niveauer forventes ledet – så man ud fra dette også kan stille krav til sin ledelse.

Redaktør