Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger

Beskrivelse af hvordan Region Hovedstaden håndterer den obligatoriske faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, når der skal ansættes overlæger i regionen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Her finder du en beskrivelse af "Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillingers formål". 


Vejledningen erstatter den indtil d. 31. dec. 2006 gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Den beskriver, hvordan Region Hovedstaden håndterer den obligatoriske faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, når der skal ansættes overlæger i regionen.

Vejledningen opererer inden for rammerne af de fælles principper for faglig bedømmelse, som er vedtaget af regionerne. Den er rettet mod den del af ansættelsesprocessen, som vedrører selve den faglige bedømmelse af ansøgernes kompetencer.

For så vidt angår den øvrige del af ansættelsesprocessen henvises der til de almindeligt gældende ansættelsesretslige regler på området.

Vejledningen skal..

  • Sikre, at den ansatte overlæges kompetencer modsvarer de faglige kompetencekrav, som er knyttet til den pågældende stilling
  • Medvirke til at sikre et højt fagligt niveau i overlægegruppen i Region Hovedstaden´
  • Skabe gennemskuelighed og ensartethed i bedømmelsen af ansøgernes faglige kompetencer
Redaktør