Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden består af to afdelinger - en ambulant afdeling og en døgnafdeling. Den ambulante afdeling består af 13 afsnit fordelt på adresser i Hillerød, i Glostrup og på Bispebjerg. Døgnafdelingen består af otte afsnit i Glostrup og på Bispebjerg. Hver afdeling ledes af en klinikchef (læge) og en udviklingschef (sygeplejerske). Afdelingsledelserne udgør sammen med centerchefen centerets ledelse. Det er centerchefen, der har det overordnede ansvar.​

Læs mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center her.

​Afdeling Hillerød:
Dyrehavevej 48     
2600 Hillerød
​Afdeling Bispebjerg:
Bispebjerg Bakke 30
2400 Kbh. NV
​Afdeling Glostrup: Nordstjernevej 17
2600 Glostrup


Det ambulante Hus, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden er det største børne- og ungdomspsykiatriske center i landet og består af to afdelinger - en ambulant afdeling og en døgnafdeling. Den ambulante afdeling består af 13 afsnit fordelt på adresser i Hillerød, i Glostrup og på Bispebjerg.  Døgnafdelingen består af otte afsnit i Glostrup og på Bispebjerg. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri, og udreder årligt ca. 9000 børn og unge i alderen 0-18 år. 

Centret har ca. 650 ansatte fordelt på sygeplejersker, læger, psykologer, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, skolelærere, sekretærer og administrativt personale. Vores udredning tager udgangspunkt i et udviklingspsykologisk perspektiv og foregår i et tæt samarbejde med forældrene, og vores behandling refererer til en Recovery orienteret tilgang. I vores døgnafsnit arbejdes der miljøterapeutisk, med fokus på relationen. Nedbringelse af tvang og den deeskalerende tilgang har høj prioritet.