Pårørende

​Psykisk sygdom rammer ikke kun den, der har en diagnose.

Psykisk sygdom kan sætte relationer og familieliv under pres. Det ved vi, fordi vi hver dag møder pårørende til de patienter, vi støtter og behandler. Du vil også i din tid hos os komme til at møde patienternes pårørende.

Samarbejdet med pårørende har stor betydning for patientens forløb i psykiatrien. Som medarbejder får man væsentlig viden om patientens liv og historie via dialogen med pårørende, og det kan være med til at forbedre behandlingen.

Derfor er det vigtigt at tage godt imod pårørende og sørge for, at de føler sig velkomne, så de kan blive den bedst mulige støtte for patienten.

Hvem er pårørende

En pårørende er en person, som patienten kender godt og har tillid til. Det kan både være et familiemedlem, en partner eller nær ven. Vi indhenter altid samtykke fra patienten, inden vi går i dialog med pårørende og inviterer dem med til samtaler.

Pårørende er:

  • Centrale samarbejdspartnere og betydningsfulde ressourcepersoner i pleje og behandling af patienterne. Pårørende har viden om patienten, der er væsentlig for behandlingsforløbet, og de inddrages gennem et tæt og ligeværdigt samarbejde med respekt for patientens ønsker og behov.
  • Betydningsfulde støttepersoner, der kan fungere som talerør for patienten. Vi understøtter pårørendes mulighed for at fungere som støtte og samarbejdspartnere i den enkelte patients behandlingsforløb. Vi respekterer samtidig, at pårørendes støtte skal ske i et omfang, der tager hensyn til pårørendes ressourcer.
  • Bærere af et stort ansvar i dagligdagen, og kan derfor have behov for information, støtte og aflastning. Vi prioriterer derfor at give information, vejledning og støtte til psykiatriske patienters pårørende.

Børn som pårørende

At have en forælder eller søskende, der er psykisk syg, kan være svært. Derfor er det er vigtigt at få talt med børnene.

I Region Hovedstaden Psykiatri har hver femte patient børn under 18 år.

Børn kan meget ofte mærke, at der er noget galt, selv om forældrene ikke har talt med dem om, at de er syge. Børnene kan derfor have en masse bekymringer, de ikke får talt om, fordi de forsøger at beskytte deres forældre.

Disse bekymringer udgør en stressbelastning for børnene, og 50 procent af alle børn med psykisk syge forældre risikerer selv at få psykiske vanskeligheder senere i livet, hvis de ikke får den nødvendige hjælp.

 

Særligt uddannede nøglepersoner og familiesamtaler

For at sikre den nødvendige ekspertise og viden har man på alle psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri uddannet 'Nøglepersoner for børn som pårørende', der skal sikre en mere systematisk inddragelse og opmærksomhed på børnene. 

Alle faggrupper kan uddannes til nøglepersoner, men på nuværende tidspunkt er det overvejende sygeplejersker og socialrådgivere.

Alle patienter med børn under 18 år tilbydes desuden en såkaldt familiesamtale.

Her deltager patienten sammen med sine børn og får støtte af nøglepersonen til at åbne dialogen med deres børn. Samtalen foregår i børnehøjde og sætter fokus på de spørgsmål og bekymringer, som børnene har.

Børnene tilbydes også deltagelse i gratis børnekurser, hvor børnene får viden om psykisk sygdom gennem undervisning og leg. De får værktøjer til at sætte ord på tanker og følelser og møder andre børn, der også har en mor eller far, der er ramt af en psykisk sygdom.

 

Pårørendementor

Nogle psykiatriske centre har pårørendementorer tilknyttet. En pårørendementor er en person, der med udgangspunkt i egne og andres erfaringer, er klar til at hjælpe, lytte og rådgive om livet som pårørende. En samtale med en pårørendementor er anonym og uforpligtende, og rådgivningen kan foregå via telefon eller mail. 


Redaktør