På Psykiatrisk Center Ballerup forestår vi uddannelse af både 3 og 6 semester sygeplejestuderende. Derudover har vi i hvert semester tilknyttet bachelorstuderende der udarbejder projekter med en psykiatrisk sygeplejefaglig problemstilling. Udover sygeplejestuderende har centret også uddannelsesfunktion for vores tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. fysioterapistuderende, ergoterapeut, social rådgiver, lægefagligt personale og ambulancebehandlere. På vores center arbejder vi tæt og ambitiøst sammen om uddannelsesopgaven, så vi er med til at sikre et højt fagligt niveau for vores fremtidige kollegaer.

I forhold til sygeplejerskeuddannelsen tilstræber vi, at alle afsnit har ansat 2 kliniske vejledere. De kliniske vejledere har ansvaret for at tilrettelægge jeres kliniske uddannelsesforløb, så I får de bedste rammer for at arbejde med læringsudbytterne.

Klik på nedenstående og se hvordan de overordnede rammer er for dit semester. Vi glæder os til samarbejdet.