Velkommen til Psykiatrisk Center Bornholm

Psykiatrisk Center Bornholm er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og beskæftiger 74 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper. Psykiatrisk Center Bornholm har 17 sengepladser fordelt på 12 åbne og 5 lukkede sengepladser. Foruden sengeafsnittene har centeret et ambulant afsnit, hvor der er tilknyttet ca. 650 patienter.

Læs mere om Psykiatrisk Center Bornholm her

Bornholm_800px.pngPsykiatrisk Center Bornholm varetager diagnosticering, behandling og pleje af patienter fra 18 år og opefter med alle former for psykiatriske sygdomme, enten selvstændigt eller i samarbejde med specialinstitutioner. Herudover varetager Psykiatrisk Center Bornholm en række samarbejdsfunktioner med Bornholms Regionskommune, foruden at varetage akutfunktionen for Børn- og Ungeambulatoriet på Bornholm.