Psykiatrisk Center København
Tuborgvej 235, Opgang 52.4
2400 København NV​Psykiatrisk Center København
Gentofte Hospitalsvej 15, 4. sal
2900 Hellerup


Psykiatrisk Center København
Edel Sauntes Allé 10. Opgang 62
2100 København ​ØPsykiatrisk Center København
Nrd. Fasanvej 57
2000 FrederiksbergPsykiatrisk Center København er Danmarks største psykiatriske center, og vi undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Frederiksberg. Det svarer til et område med ca. 450.000 borgere. 

Psykiatrisk Center København omfatter sengeafsnit og ambulatorier fordelt på flere matrikler. Sengeafsnittene er indtil 2022 placeret på henholdsvis Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. Ny Psykiatri Bispebjerg er et nyt byggeri på Bispebjerg matriklen, der vil samle alle sengeafsnittene, forskningsenhederne og nogle ambulatorier fra år 2022.

Psykiatrisk Center København behandler skizofreni, andre psykoser, depression, mani, neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser, og herudover har centeret en række specialfunktioner indenfor affektive lidelser, sexologi, angst, OCD, neuropsykiatri, psykoterapi, ældrepsykiatri og militærpsykiatri.

Psykiatrisk Center København har en samlet kapacitet på 256 sengepladser fordelt på intensive afsnit, åbne afsnit samt i specialafsnit. Herudover har centret fire psykiatriske ambulatorier placeret i bydelene Indre by/Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og i København NV (Bispebjerg). Vi råder desuden over tre OPUS teams.

Forskning er højt prioriteret på Psykiatrisk Center København og centeret rummer en stor, alsidig forskningsenhed fordelt på to matrikler. Derudover har Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram, som hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, sæde på Psykiatrisk Center København. 

Endelig har Psykiatrisk Center København en særlig kompetence inden for krise- og katastrofepsykiatri og koordinerer indsatsen ved større hændelser i regionen samt ved udsendelse til udlandet fra Sundhedsstyrelsen. Det landsdækkende katastrofeberedskab udgår ligeledes fra centret.