På Psykiatrisk Center Nordsjællands  tre forskellige adresser i Hillerød, Helsingør og Frederikssund har vi et samlet antal sengepladser på 184. I maj 2021 udvides centret med yderligere 15 sengepladser. Centret modtager patienter fra 18 år og opefter.

Behandlingstilbuddene kan enten foregå i en af vores ambulante enheder (F-ACT-teams, Bo-teams KAK-teams, OPUS-teams, ældrepsykiatrisk ambulatorium eller psykoterapeutisk ambulatorium) eller via vores akutmodtagelse, intensive døgnafsnit, åbne døgnafsnit eller ældrepsykiatrisk døgnafsnit. Derudover har vi "De særlige pladser" i Frederikssund, som er et længerevarende behandlingstilbud til patienter med komplekse problemstillinger, svær psykisk sygdom og misbrug.

Vi arbejder Recovery orienteret ud fra kognitiv tilgang til patienterne. Det vil i praksis sige, at vi arbejder sammen med patienterne om den bedste løsning og behandling til hver enkelt. Vores udgangspunkt er patienten i centrum og tilgange er overordnet kognitiv adfærds terapi. 

Hvis du vil læse specifikt om det afsnit, du skal være i klinik på, kan du følge dette link