Psykiatrisk Center Sct. Hans ligger i Roskilde lige ned til fjorden, og er et af Danmarks største psykiatriske centre, med plads til 180 patienter fordelt på to specialer. Selv om det er beliggende i Roskilde, tilhører det Region Hovedstaden og modtager patienter derfra.

De to specialer er fordelt på to afdelinger: R - retspsykiatri og M - dobbeltdiagnose. De retspsykiatriske afsnit behandler patienter med psykisk sygdom og retlige foranstaltninger, dvs. behandling- eller anbringelsesdom. Dobbelt diagnoseafsnittene behandler patienter med både psykisk sygdom og misbrug. Til de to specialer er der tilknyttet ambulante teams, der er placeret i København.


I efteråret 2021 vil ny retspsykiatri på Sct. Hans åbne og de nybyggede rammer vil være klar til patienterne.

Centrets behandlingstilbud er med udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov. Den psykiatriske sygepleje og behandlingen bygger på principper indenfor miljøterapi, rehabilitering, kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtale og recovery orienteret tilgang.