​​​​​​​​​​​​​​​

Velkommen til 3. semester!

Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt en klinisk lektionsplan og en studieplan, som du kan lade dig inspirere af, når du skal formulere din egen studieplan. Dit klinikforløb begynder med en fælles introduktion for alle studerende, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

På 3. semester tilrettelægger vi et forløb, hvor du får mulighed for at arbejde med dine faglige, teoretiske og personlige refleksioner i forhold til semestrets læringsudbytter – specifikt med fokus på semestrets overordnede tema: "Situationsbestemt kommunikation i samspil med patienter, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer". Du arbejder med dette fokus i samarbejde med de kliniske vejledere og de daglige vejledere på dit kliniksted. 

Det siger de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og lad dig inspirere af deres erfaringer og gode råd.​

Dit klinikforløb hos os 

Dit klinikforløb består også af undervisning, som f.eks. kan have fokus på mentaliseringsbaseret miljøterapi, psykiatrisk sygepleje og forældresamarbejde. Der kan også være varierende undervisningstilbud i de enkelte afsnit. Du får mulighed for at arbejde med dine refleksioner i forhold til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i en refleksionsgruppe sammen med studerende fra andre afsnit, som er faciliteret af kliniske vejledere, samt i en ugentlig studiegruppe med andre studerende.

Den forudsætningsgivende studieaktivitet om kommunikation, relation og tværprofessionelt samarbejde (FSK) laver du sammen med din refleksionsgruppe, og det bliver afholdt i et forum sammen med studerende fra andre refleksionsgrupper, kliniske vejledere og undervisere.

Din hverdag hos os
Dine arbejdsopgaver og din læring afhænger af, hvilket afsnit du skal i klinik i. Her kan du læse lidt om de forskellige afsnit: 

Døgn- og dagafsnit

I døgn- eller dagafsnit får du mulighed for at træne dine faglige, teoretiske og personlige refleksioner - særligt med fokus på kommunikation, relationsbehandling og tværprofessionelt samarbejde. Du bliver medkontaktperson for en patient, og du kommer til at arbejde med kliniske beslutninger, og du får indblik i klinisk lederskab. Det sker i tæt samarbejde med patienten, i nogle tilfælde forældrene, dine kollegaer i afsnittet, de daglige vejledere og ikke mindst de kliniske vejledere, som har det pædagogiske ansvar for dit klinikforløb i afsnittet.

Primæropgaverne i afsnittet er udredning, behandling og eventuelt videregivelse af patientforløb til tværsektorielle samarbejdspartnere. Du kommer til at arbejde med: 

  • udredning og diagnostik - herunder observation og dokumentation af patientens psykiatriske problemstillinger samt videreformidling af dine observationer til det tværfaglige team. 
  • psykiatrisk sygepleje (behandling) indenfor en miljøterapeutisk ramme, hvor hverdagens aktiviteter, struktur og forudsigelighed danner fundamentet for, at patienten kan arbejde med sine udfordringer og styrke sine ressourcer - ofte i et samarbejde med forældrene. 
  • relationelle og kommunikative kompetencer, hvordan de udøves i praksis og hvilken betydning de har for behandlingen. 
  • afgrænsede, selvstændige opgaver, hvor du, med udgangspunkt i patientens funktionsniveau, vil støtte i hverdagsaktiviteter og social færdighedstræning.

Arbejdstiden er fordelt på dagvagt, aftenvagt og weekendvagt. Desto mere fleksibel du er i forhold til fremmøde, desto flere læringsmuligheder har du.

Ambulant

I vores ambulante afsnit kommer du til at stifte bekendtskab med en side af sygeplejen, som adskiller sig fra den du kender fra sengeafsnittene. Her møder du varierende patientforløb - fra de helt korte på et par uger til de længere forløb, der strækker sig over år. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder som, i samarbejde med erfarne sygeplejersker, læger, psykologer og sagsbehandlere, står for den daglige vejledning. Det tætte samarbejde mellem de forskellige faggrupper åbner muligheden for, at du kan deltage i mange forskellige former for undersøgelser og samtaler, og bidrager til indblik i forskellige psykiatriske problemstillinger.    

Primæropgaverne i ambulatoriet er udredning, diagnosticering og behandling – herunder observation og dokumentation. En anden vigtig opgave er psykoedukation. Du kommer til at arbejde med:

  • kommunikation, relationsarbejde og tværprofessionelt samarbejde, når du deltager i udeobservationer, psykologiske undersøgelser og samtaler i samspillet med patienter og forældre
  • indsigter om klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, efter deltagelse ved konferencer og behandlingsforløb
  • afgrænsede, selvstændige opgaver, f.eks. i forbindelse med medicinkontroller. 

Du får rig mulighed for at øve dig, og gå i dybden med forskellige former for refleksion både teoretisk og personligt.

Arbejdstiden ligger primært i dagtimerne mellem kl. 8 og kl. 16, men varierer fra afsnit til afsnit.​

Redaktør