​​​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikophold på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt en klinisk lektionsplan og en studieplan, som du kan lade dig inspirere af, når du skal formulere din egen studieplan. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb. ​

På 6. semester tilrettelægger vi et forløb, hvor du får mulighed for at arbejde med dine faglige, teoretiske og personlige refleksioner i forhold til semestrets læringsudbytter - særligt med fokus på semestrets overordnede tema: "Selvstændig sygeplejepraksis". Du arbejder med dette fokus i samarbejde med de kliniske vejledere, klinisk underviser og de daglige vejledere på dit kliniksted.

​Det siger de stud​​erende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. ​

 

​Dit klinikf​​orløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, som f.eks. kan have fokus på mentaliseringsbaseret miljøterapi, psykiatrisk sygepleje og forældresamarbejde. Der kan derudover være varierende undervisningstilbud i de enkelte afsnit. Du får mulighed for at arbejde med dine refleksioner i forhold til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i en refleksionsgruppe sammen med studerende fra andre afsnit i BUC, som er faciliteret af den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og en klinisk underviser.

Du vil være i en studiegruppe, hvor I fordyber jer i faglige emner og teorier, som I selv udvælger. I skiftes til af facilitere mødet og have ansvar for at udvælge litteratur og faglige oplæg, der danner udgangspunkt for jeres dialog og faglige diskussioner.​

Din hverda​g hos os

Dine arbejdsopgaver og din læring afhænger af, hvilket afsnit du skal i klinik i. Her kan du læse lidt om de forskellige afsnit:

Døgn- og dag​​afsnit

I vores døgnafsnit får du mulighed for at træne dine faglige, teoretiske og personlige refleksioner – særligt med fokus på kommunikation, relationsbehandling og tværprofessionelt samarbejde. Du bliver medkontaktperson for en patient, og du kommer til at arbejde med kliniske beslutninger og klinisk lederskab. Som snart færdiguddannet sygeplejerske vil du løbende få ansvaret for det hele patientforløb. Det sker i samarbejde med patienten, forældrene, dine kollegaer i afsnittet, de daglige vejledere og ikke mindst de kliniske vejledere, som har det pædagogiske ansvar for dit klinikforløb i afsnittet.

Dine primære opgaver er akut stabilisering, udredning, behandling og eventuelt videregivelse af patientforløb til tværsektorielle samarbejdspartnere. Du kommer til at arbejde med:

  • akut stabilisering, udredning og diagnostik - herunder observation og dokumentation af patientens psykiatriske problemstillinger.

  • tværprofessionelle og tværsektorielle mødefora, som du vil være med til at lede.

  • psykiatrisk sygepleje (behandling) indenfor en miljøterapeutisk ramme, hvor hverdagens aktiviteter, struktur og forudsigelighed danner fundamentet for, at patienten kan arbejde med sine udfordringer og styrke sine ressourcer - ofte i samarbejde med forældrene.

  • patientens funktionsniveau ved at støtte op i hverdagsaktiviteter og social færdighedstræning – det kan være den indledende vurdering, patientplaner, selvmordsrisikovurdering og etiske/juridiske problemstillinger.

  • dine relationelle og kommunikative kompetencer, hvordan de udøves i praksis og hvilken betydning de har for behandlingen.

  • afgrænsede, selvstændige opgaver, hvor du, med udgangspunkt i patientens funktionsniveau, vil støtte i hverdagsaktiviteter og social færdighedstræning.

Arbejdstiderne er fordelt på dagvagt, aftenvagt og weekendvagt. Desto mere fleksibel du er i forhold til fremmøde, desto flere læringsmuligheder har du.

Redaktør