Beskrivelse af center og forløb

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden er det største børne- og ungdomspsykiatriske center i landet. Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at begynde i et klinikforløb hos os. Før du begynder klinikforløbet, sender vi dig derfor praktisk information om din opstart med en plan for dit forløb. Du får blandt andet information om: 

  • ​​introdage 
  • din kliniske vejleder
  • hvilke afsnit, du skal arbejde i.
På vores center møder du ca. 650 ansatte fordelt på sygeplejersker, læger, psykologer, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, skolelærere, sekretærer og administrativt personale. Vores udredning tager udgangspunkt i et udviklingspsykologisk perspektiv og foregår i et tæt samarbejde med forældrene. Vores behandling refererer til en recovery-orienteret tilgang. I vores døgnafsnit arbejder vi miljøterapeutisk med fokus på relationen, og nedbringelse af tvang og den deeskalerende tilgang har høj prioritet.

​Afdelinger

På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden har vi to afdelinger - en ambulant afdeling og en døgnafdeling. Den ambulante afdeling består af 13 afsnit fordelt på adresser i Hillerød, i Glostrup og på Bispebjerg. Døgnafdelingen består af 8 afsnit i Glostrup og på Bispebjerg. Hver afdeling ledes af en klinikchef (læge) og en udviklingschef (sygeplejerske). Afdelingsledelserne udgør sammen med centerchefen centerets ledelse. Det er centerchefen, der har det overordnede ansvar.​

Afdeling Hillerød
Dyrehavevej 48
2600 Hillerød


Afdeling Bispebjerg
Bispebjerg Bakke 30
2400 Kbh. NV
Afdeling Glostrup
Nordstjernevej 17
2600 GlostrupAfsnit og enheder
På vores center behandler vi unge i alderen 0-18 år, og vi varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Vi udreder årligt ca. 9000 børn og unge.​

 Kontakt

Udannelsesansvarlig sygeplejerske


Charlotte Sylvest Helm

E-mail
Mobil: 2720 1963
Adresse: Nordstjernevej 17, 2600 Glostrup

Klinisk underviser


Camilla Meres

E-mail
Mobil: 2124 0120
​Adresse: Nordstjernevej 17, 2600 Glostrup​​​

 Find vej