​​​​

Pårørende

​Psykisk sygdom rammer ikke kun den, der har en diagnose.

Psykisk sygdom kan sætte relationer og familieliv under pres. Det ved vi, fordi vi hver dag møder pårørende til de patienter, vi støtter og behandler. Du vil i din tid hos os møde patienternes pårørende.

Samarbejdet med pårørende har betydning for patientens forløb i psykiatrien. Som medarbejder får man væsentlig viden om patientens liv og historie via dialogen med pårørende. Det kan være med til at forbedre behandlingen.

Derfor er det vigtigt at tage godt imod pårørende og sørge for, at de føler sig velkomne, så de kan blive den bedst mulige støtte for patienten.

Hvem er pårørende

En pårørende er en person, som patienten kender godt og har tillid til. Det kan både være et familiemedlem, en partner eller nær ven. Vi indhenter altid samtykke fra patienten, inden vi går i dialog med pårørende og inviterer dem med til samtaler.

Læs mere om pårørende på vores hjemmeside for pårørende.

Børn som pårørende

Det kan være svært at have en forælder eller søskende, der er psykisk syg. Derfor er det er vigtigt at få talt med børnene.

I Region Hovedstaden Psykiatri har hver femte patient børn under 18 år.

Børn kan ofte mærke, at der er noget galt, selv om forældrene ikke har talt med dem om, at de er syge. Børnene kan derfor have bekymringer, de ikke får talt om, fordi de forsøger at beskytte deres forældre.

Disse bekymringer kan være en stressbelastning, og 50 procent af alle børn med psykisk syge forældre risikerer selv at få psykiske vanskeligheder senere i livet, hvis de ikke får den nødvendige hjælp.

 

Særligt uddannede nøglepersoner og familiesamtaler

For at sikre den nødvendige ekspertise og viden har vi på alle psykiatriske centre uddannet 'Nøglepersoner for børn som pårørende', der sikrer en mere systematisk inddragelse og opmærksomhed på børnene. 

Alle patienter med børn under 18 år tilbydes en såkaldt familiesamtale. Her deltager patienten sammen med sine børn og får støtte af nøglepersonen til at åbne dialogen med deres børn. Samtalen foregår i børnehøjde og sætter fokus på de spørgsmål og bekymringer børnene har.

Børnene tilbydes også deltagelse i gratis børnekurser, hvor børnene får viden om psykisk sygdom gennem undervisning og leg. De får værktøjer til at sætte ord på tanker og følelser og møder andre børn, der også har en mor eller far, der er ramt af en psykisk sygdom.

 

Pårørendementor

Nogle centre har pårørendementorer. En pårørendementor er en person,​ der med udgangspunkt i egne og andres erfaringer, er klar til at hjælpe, lytte og rådgive om livet som pårørende. En samtale med en pårørendementor er anonym og uforpligtende, og rådgivningen kan foregå via telefon eller mail. 


Redaktør