​​​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikophold på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Amager. Du får mulighed for at arbejde selvstændigt med patienterne, og du udvikler din faglige profil inden for psykiatrien. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt en klinisk lektionsplan - en detaljeret beskrivelse af dit forløb. Når din introduktionsperiode er ovre, kommer du til at indgå i arbejdsfællesskabet i dit afsnit. På 6. semester kommer du til at arbejde mere selvstændigt med klinisk beslutningstagen og lederskab i forhold til en eller flere patienter. Ud over din kliniske vejleder vil du være tilknyttet daglige vejledere og centerets kliniske underviser.

Under dit klinikophold på 6. semester bliver du tilknyttet et døgnafsnit - enten åbent, intensivt eller akutafsnit. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien og mere specifikt Psykiatrisk Center Amagers, pædagogiske tilgange og kliniske læringselementer. Her vil du blive klædt bedst muligt på, så du kan få mest muligt ud af dit klinikforløb.​

Det sig​er de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.
 

​Dit klinikf​​orløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, og du kommer til at deltage i refleksionsundervisning ca. hver 2. uge med dine studiekammerater, kliniske vejledere og kliniske undervisere. Formålet er, at vi sammen bliver gode til at arbejde indenfor og omkring forskellige temaer og sygeplejefaglige problemstillinger. Her bliver du også introduceret til semesterets studieaktivitetskravaktivitet (SAK) og intern prøve, hvor vi lægger vægt på læring gennem skriftlige opgaver og feedback/forward og peer feedback.
Du har mulighed for at deltage i andre undervisningstilbud, og du vil blive tilbudt praksisvejledning, hvor du har mulighed for at blive fulgt af den kliniske underviser i afsnittet én eller flere dage.
I dit forløb har vi fokus på samarbejde. Du har rig mulighed for at arbejde med 6. semesters læringsudbytter i relation til varetagelse, organisering og vurdering af pleje- og behandlingsforløb i samarbejde med patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere internt og på tværs af afsnit og sektorer.
 
Gennem arbejdet som kontaktperson får du kompetencer i forhold til:
  • sygeplejefaglige observationer og vurderinger.
  • screeninger og procedurer.
  • patientplaner.
  • gennemførelse af sygeplejefaglige interventioner samt øve formidling af sygeplejeopgaver til studerende og elever.
 
I dine arbejdsopgaver kommer du til at:
  • planlægge, indgå i og træne dialog og samarbejde med patienter, pårørende og tværprofessionelle ved planlagte samtaler, konferencer og møder.
  • deltage i tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsrelationer - herunder deltage i tvær- og monofaglige mødefora.
  • arbejde med støttende, motiverende, vejledende og undervisende opgaver i den forbindelse, herunder at træne medicinhåndtering til udvalgte patienter ud fra gældende vejledninger. 

Endelig giver den forholdsvis lange klinikperiode dig mulighed for at opøve og afprøve sygeplejefaglig identitet og deltagelse i et sygeplejefagligt praksisfælleskab. 

 

Din hverdag ho​s os

Dine arbejdsopgaver og din læring vil afhænge af, hvilket afsnit, du skal i klinik i. Her kan du læse lidt om de forskellige afsnit:

Åbne afs​​nit

På et åbent afsnit får du selvstændige opgaver. Du kommer til at deltage i aktiviteter og samtaler med patienten og dennes behandlingsteam. Du kommer til at udarbejde individuelle behandlingsplaner, stå for medicinadministration, afprøve koordinatorfunktionen, planlægge og varetage patienternes pleje og behandling i afsnittet, planlægge udskrivelse og samarbejde med ambulante enheder, bosteder mv.  

Intensive, lukkede samt mo​dtageafsnit

I intensive, lukkede afsnit observerer vi patienterne tæt, og du vil blive inddraget i det fra begyndelsen. Flere arbejdsopgaver fra det åbne afsnit går igen, men du vil have særskilte opgaver i relation til f.eks. tvangsforanstaltninger eller overflytning til åbent afsnit. Som kontaktperson får du ansvaret for patientens samlede forløb. Du kommer til at varetage samarbejdet på tværs af sektorer og inddrage tværprofessionelle samarbejdspartnere for at kunne tilbyde patienten det bedste pleje og behandlingsforløb. Under patienternes indlæggelsesforløb kommer du ofte helt tæt på patienten, og får mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer.  ​​Redaktør