Beskrivelse af cen​ter og forløb

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at begynde i et klinikforløb hos os. Før du begynder klinikforløbet, sender vi dig derfor praktisk information om din opstart med en plan for dit forløb. Du får bl.a. information om: ​

 • introdage
 • din klinisk​e vejleder
 • hvilke afsnit, du skal arbejde i.

Når du møder ind på Psykiatrisk Center Amager, så tager vi godt imod dig. Vi har en tværfaglig medarbejdergruppe på ca. 500 ansatte, som består af sundhedsfaglige medarbejdere. I mange afsnit har vi også ansat recovery-mentorer. Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang med fokus på empowerment og recovery, og overordnet arbejder vi ud fra en kognitiv, miljøterapeutisk tilgang.

Vi modtager patienter fra et område, der dækker Amager (uden Christianshavn), Vesterbro og Sydhavnen.

Afd​elinger

På Psykiatrisk Center Amager er vi fordelt på tre adresser. På Digevej 110 huser vi døgnafsnit, ambulatorier, tværgående funktioner, centerledelse og administration, mens vi har hhv. 4 og 2 ambulante teams på Hans Bogbinders Alle 3 samt Gl. Kongevej 33.   ​

Afs​nit og enheder

På vores center behandler vi voksne, og centeret består af døgnafsnit, ambulatorier og enheder med tværgående funktioner. Vi har 129 sengepladser – alle med enestuer, som fordeler sig på 71 intensive sengepladser og 58 åbne sengepladser. ​

Afsnit og enheder på centeret:

 • Akutte modtageafsnit og et udekørende akut team
 • Fire intensive døgnafsnit
 • Tre åbne døgnafsnit
 • Et intensivt ældrepsykiatrisk døgnafsnit og ambulatorium
 • Et botilbudsteam
 • Psykiatriske ambulatorier på Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej
 • Et OPUS-team
 • Et gadeplansteam
 • Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse​

Kontakt

​Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Susanne Jørgensen

Direkte: 3864 1516
Mobil: 2726 3257
E-mail

 

Klinisk underviser

Eva Larsen

Direkte: 3864 1512
Mobil: 2112 4009

Find vej
Kort / Centeroversigt