​​​​​​​

Velkommen til 3. semester!

Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Ballerup, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af. 

Før klinikstart vil du få tilsendt relevant informationsmateriale i Dialogforummet på Praktikportalen. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Ballerup. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

På 3. semester tilrettelægger vi et forløb, hvor du får mulighed for at træne dine faglige og teoretiske refleksioner i forhold til semestrets læringsudbytter - specifikt med fokus på semestrets overordnede tema: "Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer".

På alle vores afsnit arbejder vi efter Region Hovedstadens Psykiatris overordnede ramme for recovery og kognitiv tilgang. Du vil derfor arbejde med sygeplejefaglige interventioner, der på forskellig vis og med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere, har dette perspektiv. I den psykiatriske behandling har vi særligt fokus på samarbejdet med patient og pårørende.

Det siger de studer​ende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.

Dit klinikfo​rløb hos os

I samarbejde med dine daglige vejledere og de kliniske vejledere arbejder du med semestrets overordnede temaer. I den forbindelse deltager du i fællesundervisning, hvor du arbejder med simulationstræning i forhold til relationsdannelse, kommunikation og det tværfaglige samarbejde.

Dit klinikforløb vil bære præg af, hvordan du fagligt arbejder med dine oplevelser, ikke hvor mange kontakter og aktiviteter, du har. Under dit klinikforløb vil du:

  • blive involveret i meningsgivende opgaver med stigende selvstændighed.
  • få skærpet opmærksomhed på dine relationelle og kommunikative kompetencer.
  • få tildelt afgrænsede selvstændige opgaver.
  • deltage aktivt i de forskellige behandlingstiltag i afsnittet.
  • få et unikt indblik i sygeplejerske-patientfællesskabet.


Din h​​ve​rdag hos os

Det tværprofessionelle samarbejde står tydeligt frem i dagligdagen og ofte også det tværsektorielle. Dine arbejdsopgaver vil afhænge af, hvilket afsnit, du skal i klinik i. Her kan du læse lidt om de forskellige afsnit/enheder:

Ambu​​​la​nt

I ambulante enheder får du trænet dine faglige og teoretiske refleksioner ved individuelle- og gruppesamtaler/forløb. Patientinddragelse og fælles beslutningstagen bliver en vigtig del af din dagligdag. I de ambulante enheder møder du patienterne om dagen på hverdage. Behandlingen foregår primært ved besøg hjemme hos patienten eller på matriklen.

Intensive​ af​​snit

I intensive døgnafsnit får du trænet dine faglige og teoretiske refleksioner ved individuelle samtaleforløb, både når du observerer og selv afholder samtaler. Du får kontakt med en del patienter og eventuelt pårørende. Du vil være sammen med nogle mennesker i en periode i deres liv, hvor de har det akut dårligt, så din tålmodighed, udholdenhed og din evne til empatisk forståelse, har stor betydning i dagligdagen. I Døgnafsnit møder du patienterne i alle døgnets timer, og du skal deltage i dag-, aften- og eventuelt weekendvagter.

Almene afsnit

På almene døgnafsnit møder du patienter, som er ude over den akutte fase. Du får trænet dine faglige og teoretiske refleksioner ved individuelle samtaleforløb. Her viser patientinddragelse og fælles beslutningstagen sig som en tydelig del af den daglige praksis. I Døgnafsnit møder du patienter i alle døgnets timer, og du skal deltage i dag-, aften- og eventuelt weekender.​


Før klinikstart vil du få tilsendt relevant informationsmateriale i Dialogforummet på Praktikportalen.

Du kan også allerede nu orientere dig på hjemmesiden Klinisk Undervisning Region Hovedstaden, hvor du kan læse nærmere om klinisk undervisning. ​

Redaktør