​​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikophold på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Ballerup. Du får mulighed for at arbejde selvstændigt med patienterne, og du udvikler din faglige profil inden for psykiatrien. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt en plan for klinikforløbet. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Ballerup. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

På 6. semester tilrettelægger vi et forløb, hvor du får mulighed for at arbejde med semestrets overordnede tema: "Selvstændig sygeplejepraksis". Som snart færdig sygeplejerske får du mulighed for at træne dine faglige og teoretiske refleksioner og kompetencer med løbende vejledning fra klinisk underviser, de kliniske vejledere og dine daglige vejledere.

På alle vores afsnit arbejder vi efter Region Hovedstadens Psykiatris overordnede ramme om recovery og kognitiv tilgang. Du vil derfor arbejde med sygeplejefaglige interventioner der på forskellig vis og med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere har dette perspektiv. I den psykiatriske behandling har vi særligt fokus på samarbejdet med patient og pårørende.

Det siger de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. 

​Dit klin​ikforløb hos os

Sammen med de andre 6. semesterstuderende deltager du i fællesundervisning og refleksion, hvor vi sætter fokus på etiske dilemmaer i sygeplejefaglig praksis, forebyggelse af tvang, medicinhåndtering, kritisk artikel læsning via Journal Club og kompleks sygepleje. Du vil derudover også involveres i tværfagligt samarbejde med studerende fra andre faggrupper.

Med udgangspunkt i udvalgte patienter hen over semestret arbejder du selvstændigt med at:

  • udføre sygeplejefaglige opgaver med udgangspunkt i semestret læringsudbytter og med progression i opgavetildelingen.
  • træne klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i en kompleks klinisk praksis.
  • planlægge, forestå, indgå i og træne dialog og samarbejde med patienter, pårørende og tværprofessionelle.
  • håndtere medicin til udvalgte patienter ud fra de gældende vejledninger i klinikken og i ambulatorierne.


I forhold til dine udvalgte patienter vil du fungere som kontaktperson.

Sammen med klinisk underviser og din kliniske vejleder vil du specielt i dette semester skulle reflektere over og forholde dig til fagetiske magtrelationer og moralsk ansvarlighed, og derfor har vi særlig opmærksomhed på etik og juridiske dilemmaer.

I flere afsnit og specielt i de ambulante enheder vil du sammen med vejledere skulle deltage i individuelle og gruppeterapeutiske tiltag for patienterne. Du vil løbende blive tilbudt formaliseret refleksion med en klinisk vejleder, en klinisk underviser og eventuelt den uddannelsesansvarlige.

Du kan også trække på flere fagprofessionelles kompetencer, som f.eks. specialuddannede psykiatriske sygeplejersker, kognitivt uddannede eller miljøuddannede. Det vil også være muligt at trække på specialviden fra vores kompetencecentre.​

Før klinikstart vil du få tilsendt relevant informationsmateriale i Dialogforummet på Praktikportalen.

Du kan også allerede nu orientere dig på hjemmesiden Klinisk Undervisning Region Hovedstaden, hvor du kan læse nærmere om klinisk undervisning. ​

Redaktør