Besk​​rivel​​se af center og forløb

På Psykiatrisk Center Ballerup byder vi velkommen til både 3. og 6. semester sygeplejestuderende. I hvert semester har vi tilknyttet bachelorstuderende, der laver projekter med en psykiatrisk sygeplejefaglig problemstilling.

Vores mål er, at alle afsnit har ansat to kliniske vejledere, som har ansvaret for at tilrettelægge dit kliniske uddannelsesforløb, så du får de bedste rammer for at arbejde med læringsudbytterne.

Vi har også uddannelsesforløb indenfor forskellige faggrupper som f.eks. fysioterapeutstuderende, ergoterapeutstuderende, social rådgiverstuderende, medicinstuderende, social- og sundhedsassistentelever og ambulancebehandlerelever. Lige nu arbejder vi særligt tæt og ambitiøst sammen med socialrådgivere og fysioterapeuter om uddannelsesopgaven, så vi er med til at sikre et højt fagligt niveau for vores fremtidige kollegaer.​

Afdel​​i​​nger

På vores center behandler vi voksne fra 18 år og opefter. Centeret består af døgnafsnit, ambulatorier og enheder med tværgående funktioner. ​

A​fsnit og enheder

Vi har 164 sengepladser – alle med enestuer, som fordeler sig på 75 intensive sengepladser og 89 åbne sengepladser.

Afsnit o​​g enheder på centeret:

Døgna​​fsnit:

 • Akut Huset indeholdende: Modtagelse, alment afsnit, intensivt afsnit, et udekørende Akut Team og ECT-behandling
 • Fire intensive døgnafsnit, det ene et intensivt ældrepsykiatrisk døgnafsnit
 • To almene døgnafsnit
 • To døgnafsnit for spiseforstyrrelser, det ene højtspecialiseret
 • Et Døgnafsnit for Rehabilitering og Døve

Ambulante en​heder:

 • Psykiatriske ambulatorier inkl. FACT-Teams i Ballerup og i Gladsaxe
 • Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre
 • Psykiatrisk Ambulatorium for Døve
 • To OPUS-teams
 • Psykoterapeutisk Ambulatorium
 • Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser
 • Dagafsnit for Spiseforstyrrelser
 • Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
 • Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

På Psykiatrisk Center C​​ Ballerup bedriver vi forskning inden for områderne: 

 • Transkulturel psykiatri
 • Spiseforstyrrelser
 • Rehabilitering og Recovery​

 Kontakt

​Uddannelsesansvarlig sygeplejerske


Solveig Østergaard

E-mail: solveig.oestergaard@regionh.dk

tlf: 3864 6090


Klinisk underviser


Rikke Nygaard

E-mail: Rikke.Nygaard.01@regionh.dk

tlf: 38646090/20257452​

 Find vej