​​​​​​

Velkommen til 3. semester!

Under dit klinikforløb på 3. sem​ester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Bornholm, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt en rammeplan for dit klinikforløb, som du kan bruge som din egen studieplan. Dit klinikforløb begynder med en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Bornholm. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

På 3. semester tilrettelægger vi et forløb, hvor du får mulighed for at træne dine faglige og teoretiske refleksioner i forhold til semestrets læringsudbytter - særligt med fokus på semestrets overordnede tema: "Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer".

Du arbejder med dette fokus i samarbejde med dine daglige vejledere og de kliniske vejledere på det kliniksted, du bliver tilknyttet.

Vores tilgang til behandling er recovery-orienteret og med kognitiv miljøterapi, som er den overordnede tilgang til patientbehandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri​

Det siger de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.

​Det lærer​​ du

Dit klinikforløb består også af undervisning, og du kommer til at deltage i fællesundervisning, som arrangeres af den kliniske vejleder.

Du kommer til at arbejde med sygeplejefaglige interventioner på forskellig vis og med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere. I den psykiatriske behandling har vi et særligt fokus på samarbejdet med patient og pårørende.​

Din hverdag​​​ hos os

Dine arbejdsopgaver og din læring afhænger af, hvilket afsnit du skal i klinik i. Her kan du læse lidt om de forskellige afsnit:

Almene ​af​​snit

I vores almene døgnafsnit møder du patienter, som er ude over den akutte fase. Det almene praksisfelt er et sted, hvor du kommer til at træne dine faglige og teoretiske refleksioner ved individuelle samtaleforløb. Du får skærpet opmærksomhed på dine relationelle og kommunikative kompetencer, hvordan de udøves i praksis og deres betydning for behandlingen. Du får et unikt indblik i sygeplejerske-patientfællesskabet. Du får kontakt med en del patienter og eventuelt pårørende, og du vil kunne få et godt kendskab til et menneske i en svær periode i vedkommendes liv. Din evne til empatisk forståelse har stor betydning i det daglige arbejde. Vi har stort fokus på at inddrage patienter, når vi i fællesskab træffer beslutninger.

Am​bu​lant

I vores ambulante afsnit får du trænet dine faglige og teoretiske refleksioner ved individuelle- og gruppesamtaler/forløb. Grundet de korte kontakter med patienterne får du skærpet opmærksomhed på relationelle og kommunikative kompetencer i praksis – og ikke mindst, hvilken betydning de har for behandlingen. Du får et ​unikt indblik i fællesskabet mellem sygeplejersker og patienter, og vi har stort fokus på at inddrage  patienter i vores fælles beslutningstagen. Du får kontakt med et mindre antal patienter, som vil give dig en god forståelse for behandlingsforløbet og give dig mulighed for grundige refleksioner og fordybelse.

Intensi​​​ve afsnit

I vores intensive døgnafsnit får du trænet dine faglige og teoretiske refleksioner ved individuelle samtaleforløb, både når du observerer og selv afholder samtaler. Du får skærpet opmærksomhed på relationelle og kommunikative kompetencer i praksis - og ikke mindst, hvilken betydning de har for behandlingen. Du får et unikt indblik i sygeplejerske-patientfællesskabet, og du får kontakt med en del patienter og eventuelt pårørende. Du får et godt kendskab til patienterne, som er i en periode af deres liv, hvor de har det akut dårligt – derfor er din tålmodighed, udholdenhed og din evne til empatisk forståelse vigtig i det daglige arbejde.

 

Du vil sammen med din kliniske vejleder drøfte, hvilke muligheder du har for at søge mere viden. Herunder litteratur om relevante emner, vores intranet samt VIP vejledningsportal. ​

Redaktør