​​​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikophold på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Bornholm. Du får mulighed for at arbejde selvstændigt med patienterne, og du udvikler din faglige profil inden for psykiatrien. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt en rammeplan for dit klinikforløb, som du kan bruge som din egen studieplan. Dit klinikforløb begynder med en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Bornholm. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

På 6. semester tilrettelægger vi et forløb, hvor du får mulighed for at arbejde med semestrets overordnede tema: "Selvstændig sygeplejepraksis". Som snart færdiguddannet sygeplejerske får du mulighed for at træne dine faglige og teoretiske refleksioner og kompetencer med løbende vejledning fra de kliniske vejledere og dine daglige vejledere.

På alle afsnit arbejder vi efter Region Hovedstadens Psykiatris overordnede ramme om recovery og kognitiv tilgang. Du vil derfor arbejde med sygeplejefaglige interventioner på forskellig vis og med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere.

​ 

Det siger d​e studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. ​

​Dit klinikforløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, og du kommer til at deltage i fællesundervisning og refleksion sammen med de andre 6. semesterstuderende. Her sætter vi fokus på etiske dilemmaer i sygeplejefaglig praksis, forebyggelse af tvang, medicinhåndtering, injektionsteknik, kritisk artikellæsning og kompleks sygepleje. Dette står den kliniske underviser for.

Din hverdag ​h​os os

Dine arbejdsopgaver og din læring afhænger af, hvilket afsnit, du skal i klinik i.

I sengeafsnittene møder du pat​ienterne i alle døgnets timer, og du skal deltage i dag-, aften- og weekendvagter med din kliniske vejleder. Du får tilsendt vagtplan inden klinikstart.  I de ambulante enheder deltager du kun i dagvagter. Ved klinikstart planlægger du sammen med klinisk vejleder din vagtplan, så du har et fremmøde på gennemsnitlig 30 timer om ugen.

Uanset, om du er på et åbent eller intensivt sengeafsnit eller i en ambulant enhed, har du mange muligheder for læring. Vi opfordrer dig til at tage ansvar, være nysgerrig og at opsøge og deltage i patientnære situationer. Du får et unikt indblik i sygeplejerske-patientfællesskabet, hvor din vejleder sammen med dig analyserer dine observationer og refleksioner. Selvstændigt dokumenterer du dine interventioner i Sundhedsplatformen. Det har stor betydning for patienterne, at vi er lettilgængelige, så derfor vil du bruge mange timer sammen med patientgrupper eller i patientens/borgernes hjem eller nærmiljø. 

 

​Du vil sammen med din kliniske vejleder drøfte, hvilke muligheder du har for at søge mere viden. Herunder litteratur om relevante emner, vores intranet samt VIP vejledningsportal.  


Redaktør