Beskrivelse af center og for​​løb

Psykiatrisk Center Bornholm er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at begy​nde i et klinikforløb hos os. Før du begynder klinikforløbet, sender vi dig derfor praktisk information om din opstart med en plan for dit forløb. Du får bl.a. information om:

  • Introduktion
  • din kliniske vejleder
  • hvilke afsnit, du skal arbejde i.
Når du møder ind på Psykiatrisk Center Bornholm, så tager vi godt imod dig. Vi har 74 medarbejdere, som er fordelt på forskellige faggrupper.
 
På vores center arbejder vi med diagnosticering, behandling og pleje af patienter med alle former for psykiatriske sygdomme – det kan foregå selvstændigt eller i samarbejde med specialinstitutioner. Herudover har vi en række samarbejdsfunktioner med Bornholms Regionskommune, og vi varetager akutfunktionen for Børne- og Ungeambulatoriet på Bornholm.

Afd​​elinger

Psykiatrisk Center Bornholm består af én afdeling inddelt i tre afsnit, som alle deler samme matrikel. Du kan læse nærmere om de enkelte afsnit herunder.

Afsnit og e​​nheder

På vores center har vi 17 sengepladser fordelt på 12 åbne og 5 lukkede sengepladser. Vi har også et ambulant afsnit, hvor vi har tilknyttet ca. 650 patienter. Vi behandler patienter fra 18 år og opefter, men vi varetager også akutfunktionen for Børne- og Ungeambulatoriet på Bornholm.

Åbe​​nt ​afsnit

Vores åbne afsnit består af 11 almindelige sengepladser samt en seng til patientstyrede indlæggelser. Afsnittet behandler patienter, som har brug for døgnbehandling og derfor ikke kan klares ambulant. Personalegruppen er tværfaglig og beståraf læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, psykolog, socialrådgiver samt recovery mentor.

Lukket/in​tensivt afsnit

Det lukkede/intensive afsnit består af 5 lukkede sengepladser og behandler patienter med behov for tæt personalekontakt og modtageafsnit for patienter, der skal tvangsindlægges. Der er en højere personalenormering pr. patient end på åbent afsnit. Personalegruppen er tværfaglig, bestående af læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, psykolog, socialrådgiver samt recovery mentor og aktivitetsmedarbejder.

Ambulant afsnit

Vores ambulante afsnit er opdelt i F-ACT ambulatorie, pakkeforløbsteam, bostedsteam, gerontoteam samt oligofreniteam. Du vil blive tilknyttet F-​ACT ambulatoriet, som varetager behandling af patienter i eget hjem. Hverdagen består både af samtaler på afsnittet samt hjemmebesøg. Der er derudover et medicinambulatorie.  ​


Kontakt

Klinisk vejleder 

Nicola Kristiansen

E-​mail

Mobil: 


Klinisk underviser 

Simone Bjerregaard

E-mail    

Mobil: 


Klinisk underviser 

Bodil Rasmussen

E-mail

Mobil: 


Klinisk underviser 

Anja Holm 

E-mail

Mobil: ​


​Fi​nd​ vej

Kort / Cente​roversigt