​Beskrivelse af cen​​ter og for​løb ​

De fleste studerende er spændte på, hvor de skal i klinik. Før du begynder klinikforløbet, sender vi dig derfor praktisk information om din opstart med en plan for dit forløb. Du får blandt andet information om:

 • introdage
 • din kliniske vejleder
 • hvilke afsnit, du skal arbejde i.

Når du møder ind på Psykiatrisk Center Glostrup, så tager vi godt imod dig. Vi har 720 medarbejdere, som alle arbejder med patienterne ud fra værdierne: Faglighed, respekt, ansvar og udvikling. Vi giver patienterne den bedste udredning, pleje og behandling af højeste faglige kvalitet, hvor samarbejdet med patienterne og deres pårørende er centralt.​

Du er velkommen til at kontakte dit kliniksted og tale med din kliniske vejleder inden klinikstart. Din kliniske vejleder kan informere dig om mødetider for de første 14 dage og andre læringsaktiviteter (individuel studiesamtale), som du skal gennemføre inden for de første 3 uger.

Afdeli​nger

 På Psykiatrisk Center Glostrup er vi fordelt på fem adresser. Vi har sengeafsnit (døgnafsnit) i Brøndby og i Glostrup, og vi har fire ambulante enheder placeret i Ishøj, Glostrup, Brøndby og København V.

 Afs​​nit og enheder

På vores center modtager vi voksne borgere over 18 år med alle former for psykiatriske lidelser og krisetilstande. Vi har 190 sengepladser og har regionsfunktion indenfor skizofreni, retspsykiatri, ældre psykiatri, oligofreni og ADHD, og Autisme.

 Dø​​gnafsnit

 Nordstjernevej 41 i Glostrup:

 • Afsnit 170 – Psykiatrisk akutmodtagelse og et udkørende akut team
 • Afsnit 168 og Afsnit 172 - Intensive døgnafsnit   
 • Afsnit 174 og Afsnit 176 – Åbne døgnafsnit
 • Afsnit 182 – Ældrepsykiatrisk døgnafsnit
 • Afsnit 183 – Ældrepsykiatrisk udkørende team
 • Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup med to F-ACT Team
 • Ambulantenhed enhed for kompliceret skizofreni og oligofreni

​Brøndbyøstervej 33 i Brøndby:

 • Afsnit 801, 809 og 811 – Intensive døgnafsnit
 • Afsnit 802 – Retspsykiatrisk døgnafsnit for surrogat anbragte patienter
 • Afsnit 804 og Afsnit 808 – Åbne døgnafsnit
 • Psykoterapeutisk ambulatorium med team for ADHD/Autisme og F-ACT Team for KAG bipolar​

Ambulante enheder:

 • Psykiatrisk ambulatorium Gl. Kongevej med to F-ACT Team
 • Psykiatrisk ambulatorium Ishøj med to F-ACT Team og et Bostedsteam
 • OPUS, H.J. Holstvej i Brøndby med tre team 

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske/Teamleder 


Charlotte Gaard
Mail: charlotte.offer.gaard@regionh.dk 
Mobil: 51 58 37 97

Klinisk underviser 


Stine Vibholm Persson
Mail: stine.vibholm.persson.01@regionh.dk 
Mobil: 23 74 80 17

Klinisk underviser 


Linda Nielsen
Mail: linda.nielsen.03@regionh.dk 
Mobil: 23 74 79 46


Find vej

Kort / Centeroversigt