​​​​​​​

Velkommen til 3. semester!

Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center København, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af. 

I din kliniktid på Psykiatrisk Center København bliver du modtaget af Team for klinisk vejledning og undervisning. Teamet består af uddannelsesansvarlig Helle Bachmann og 6 kliniske undervisere, som samarbejder med de kliniske vejledere på afsnittene om din klinikperiode og dit læringsforløb.

Dit 8 ugers klinikforløb former sig som en vekselvirkning mellem praksis deltagelse på dit kliniksted og vejledning, undervisning og refleksion - det hele sker sammen med din kliniske underviser og dine medstuderende.

Alle vores afsnit har en klinisk vejleder, som sammen med afsnittets personale står for den daglige og patientnære vejledning. De kliniske undervisere står for vejledning i semestrets forskellige opgaver. På den måde får du vejledning, der støtter progression i dit læringsforløb - både teoretisk og praktisk.

​Det siger de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og lad dig inspirere af deres erfaringer og gode råd. ​

​Dit klinikf​​orløb hos os

På 3. semester har vi et overordnet fokus på kommunikation, på at danne relationer og på tværprofessionelt samarbejde, som det er beskrevet i semesterbeskrivelsen. Du vil fra begyndelsen af dit klinikforløb blive tilknyttet en refleksionsgruppe, som du mødes med i løbet af klinikperioden. Her kan du og din gruppe dele refleksioner med udgangspunkt i både teori og eksempler fra din praksis, som vil stimulere din læring.

Du bliver inddraget i vores hverdag og rutiner, og sammen med vores personale bliver du medkontaktperson for en eller flere patienter.

Du kommer til at forholde dig til patienter og deres reaktioner på at være psykisk syge og indlagte. Du kan f.eks. komme til at møde patienter med angst eller patienter, der hører stemmer - og her vil du skulle forholde dig til deres oplevelse af verden. Du bliver klogere på dig selv og dine egne reaktioner, og du kommer til at arbejde med dine egne evner indenfor kommunikation, tillidsskabende- og relationsdannende adfærd.

 Din hv​erdag ​​hos os

Vi dækker et stort antal forskellige afsnit og enheder - det vil sige ambulatorier, åbne og lukkede afsnit og akutte, og din læring tager altid udgangspunkt i konkrete patienter, pleje- og behandlingstilbud på dit konkrete kliniksted og samarbejdet med og mellem klinikstedets forskellige fagprofessionelle.

​Åbne afs​nit

På åbne afsnit bliver du hurtigt en del af hverdagen og kan deltage i aktiviteter med patienterne. Du kommer til at deltage til samtaler med patienten og dennes behandlingsteam, og du vil også få selvstændige opgaver som at lave ugeskemaer, kriseplaner eller gå på udgang med patienten.

​Lukkede afsni​​t

På lukkede afsnit observerer vi patienterne tæt, og du vil blive inddraget fra begyndelsen - er patienten ved at få det bedre, virker medicinen eller har patienten en konfliktsøgende adfærd? Du vil blive inddraget i brugen af forskellige scoringsredskaber til vurdering af f.eks. patientens suicidalrisiko.

​Ambulante enhede​​r

På ambulante enheder kommer du til at deltage i samtaler med patienten og dennes kontaktperson. Du kommer til at deltage i tværfaglige konferencer, hvor patienternes behandling drøftes og planlægges. Du kan få mulighed for at komme med på hjemmebesøg hos patienten eller selvstændigt følge patienten til møder eller på gåture.


 

Redaktør