​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikforløb på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center København, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt information om dit klinikforløb. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center København.

I din kliniktid bliver du modtaget af Team for klinisk vejledning og undervisning. Teamet består af uddannelsesansvarlig Helle Bachmann og ​6 kliniske undervisere, som samarbejder med de kliniske vejledere på afsnittene om din klinikperiode og dit læringsforløb, se figur herunder. à Der er ikke nogen figur på siden, så det vil vi anbefale at slette.

Dit 20 ugers klinikforløb former sig som en vekselvirkning mellem praksis deltagelse og vejledning, undervisning og refleksion – alt sker sammen med din kliniske underviser og dine medstuderende.

Alle vores afsnit har en klinisk vejleder, som sammen med afsnittets personale står for den daglige og patientnære vejledning. De kliniske undervisere står for vejledning i semestrets forskellige opgaver. På denne måde får du vejledning, der støtter progression i dit læringsforløb - både teoretisk og praktisk.

Det siger de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.

Dit klinikforløb ho​​s os

Dit klinikforløb består også af undervisning, og du vil fra begyndelsen blive tilknyttet en refleksionsgruppe, hvor du og din gruppe kan dele refleksioner med udgangspunkt i både teori og eksempler fra din praksis, som vil stimulere din læring. Du vil også blive tilbudt undervisningsdage både på Psykiatrisk Center København og i Region Hovedstadens Psykiatri.

På 6. semester har vi overordnet fokus på selvstændig sygeplejepraksis, herunder selvstændig varetagelse af klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

Din hverda​g hos os

Vi dækker et stort antal forskellige afsnit og enheder – det vil sige ambulatorier, åbne, intensive afsnit og akutte modtageafsnit, og din læring tager altid udgangspunkt i konkrete patienter, pleje- og behandlingstilbud på dit konkrete kliniksted og samarbejdet med og imellem klinikstedets forskellige fagprofessionelle.

Både på åbne og intensive (lukkede) afdelinger kommer du til at deltage i samtaler med patienten og dennes behandlingsteam og du kommer til at være kontaktperson for 1–3 patienter, afhængigt af patienternes kompleksitet. Du kommer til at indgå i afsnittet på lige fod med det faste personale og varetage opgaver som: modtagelse af patient, planlægning og varetagelse af patientens pleje og behandling i afsnittet samt planlægning af og udskrivelse af patienten.

På ambulante enheder får du efter lidt tid et selvstændigt ansvar for en gruppe komplekse patienter, som du tager på hjemmebesøg hos og varetager medicinudlevering for. Du kommer til at deltage i tværfaglige konferencer, hvor vi planlægger patienternes forløb. Hvis dine patienter bliver indlagt, får du mulighed for at tage med på besøg hos patienten og blive en del af samarbejdet omkring patientens udskrivelse. Du vil også få mulighed for at deltage i gruppeforløb med patienterne.​​​

Som 6. semester studerende hos os er du på dit afsnit eller enhed længe nok til at blive inddraget i næsten alle processer omkring dine patienter. Vi lyttet til dig og dine observationer på møder og konferencer. Du kommer til at forholde dig til patienterne og deres livsverden, både indenfor og udenfor centret. Du bliver klogere på dig selv og dine egne reaktioner/grænser og du kommer til at prøve kræfter med selvstændig klinisk beslutningstagen.​


Redaktør