Beskrivelse af center og forløb

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at begynde i et klinikforløb hos os. Før du begynder klinikforløbet, sender vi dig derfor praktisk information om din opstart med en plan for dit forløb. Du får blandt andet information om:

  • introdage
  • din kliniske vejleder
  • hvilket afsnit/hvilken enhed, du bliver tilknyttet.

 Når du møder ind på Psykiatrisk Center København, så tager vi godt imod dig.

Vi har altid patienten i centrum, og vi tror på, at det er muligt at blive rask, selvom man på et tidspunkt i livet får en psykiatrisk diagnose.

Vi behandler skizofreni, andre psykoser, depression, mani, neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser, og herudover har vi en række specialfunktioner indenfor affektive lidelser, sexologi, angst, OCD, neuropsykiatri, psykoterapi, ældrepsykiatri og militærpsykiatri.

Forskning er højt prioriteret hos os, og vi rummer en stor, alsidig forskningsenhed fordelt på to matrikler. Derudover har Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelsesprogram, som hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, sæde på Psykiatrisk Center København.

Endelig har vi en særlig kompetence inden for krise- og katastrofepsykiatri og koordinerer indsatsen ved større hændelser i regionen samt ved udsendelse til udlandet fra Sundhedsstyrelsen. Det landsdækkende katastrofeberedskab udgår ligeledes fra centret.

Afdelinger

På Psykiatrisk Center København har vi sengeafsnit og ambulatorier fordelt på flere matrikler. Sengeafsnittene er indtil 2022 placeret på henholdsvis Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. Ny Psykiatri Bispebjerg er et nyt byggeri, der vil samle alle sengeafsnittene, forskningsenhederne og nogle ambulatorier fra år 2022.


​Afsnit og enheder

På Psykiatrisk Center København har vi en samlet kapacitet på 256 sengepladser fordelt på intensive afsnit, åbne afsnit samt i specialafsnit. Herudover har vi fire psykiatriske ambulatorier placeret i bydelene ​Indre by/Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og i København NV (Bispebjerg). Vi råder desuden over tre OPUS teams. Vi undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Frederiksberg. Det svarer til et område med ca. 450.000 borgere.

Læs mere om Psykiatrisk Center København her.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig/teamleder 

Helle Bachmann Lehm

E-mail

Mobil: 2051 2691


Kliniske undervisere 

Songklod Agner

E-mail    

Mobil: 2331 1556

Mette Sønderholm

E-mail

Mobil: 2484 2043


Isabel Skat-Rørdam

E-mail

Mobil: 2336 6840


Mette Zornig

E-mail

Mobil: 2334 8468​


Farhiya Adan

E-mail

Mobil: 6161 0717


Cecilie Kistrup

E-mail

Mobil: 2030 0485​Fi​nd​ vej

Kort / Centeroversigt