​​​​​​​​​​

Velkommen til 3. semester

​​Under dit klinikforløb på 3. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Nordsjælland, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af. 

Før klinikstart får du tilsendt information om dit klinikforløb via Praktikportalen. Dit klinikforløb begynder med en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Nordsjælland. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.

 

Dit klinikforløb kan foregå på alle vores enheder - det vil sige på enten åbne døgnafsnit, intensive døgnafsnit eller i et af vores ambulatorier. Vi gør en stor indsats for at tilrettelægge et struktureret klinikforløb til dig, som er bygget op omkring kravene i semesterbeskrivelsen. Du bliver så vidt muligt tilknyttet en klinisk vejleder i det daglige arbejde, men du kan også arbejde sammen med en af de andre i personalegruppen. Derudover kommer du til at være en del af et stærkt tværprofessionelt samarbejde.

Det siger de s​tuderende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. ​

Dit klinikfo​rløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning. Når du er i klinik på 3. semester hos os, har vi tilrettelagt din kliniske undervisning, så du kommer til at arbejde med semestrets mål for læringsudbytte. Vi tilbyder vejledning i praksis af personalet, der har et godt kendskab til patienterne, og vi tilbyder vejledning i forskellige refleksionsfora, væk fra patienterne, sammen med dine tilknyttede kliniske undervisere.

Din hverdag ho​​s os

Imens du er hos os, kan du træne og afprøve dine kommunikative færdigheder. Færdigheder, som vil være gavnlige i dit virke som sygeplejerske, uanset hvor du vælger at arbejde. I praksis får du mulighed for at arbejde med situationsbestemt kommunikation i relationsarbejdet med patienterne, uanset om du skal være på et af vores døgnafsnit eller i en af vores ambulante enheder.

Du vil lære at arbejde med klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen, både i praksis og reflektorisk.

Relevan​t materiale​

  • Kragerup og Sletterød (red.): "Psykiatrisk sygepleje – lærebog for sygeplejestuderende", kapitel 1 og 3. Munksgaard 2011, ISBN 978-87-628-0961-1
  • Simonsen og Møhl: "Grundbog i psykiatri", kap 36, Hans Reitzels Forlag 2017, ISBN 978-87-412-6291-2
  • Kragerup og Sletterød (red.): "Psykiatrisk sygepleje – lærebog for sygeplejestuderende", kapitel 4. Munksgaard 2011, ISBN 978-87-628-0961-1
  • Buus et.al: "Psykiatrisk sygepleje", kapitel 6, 7, 9 og 10 Munksgaard 2020, ISBN 978-87-628-2006-7.​Redaktør