​​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikophold på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Du får mulighed for at arbejde selvstændigt med patienterne, og du udvikler din faglige profil inden for psykiatrien.

Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.​

Før klinikstart får du tilsendt information om klinikforløbet via Praktikportalen. Dit klinikforløb begynder med en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Nordsjælland. Her bliver du klædt på til at få et godt klinikforløb.
 
Som studerende på 6. semester kommer du til at arbejde med sygeplejen på et stigende kompleksitetsniveau. Det betyder, at det, du har lært gennem din uddannelse, skal begynde at hænge sammen i en helhed i forhold til den sygepleje, du udfører. Du vil i løbet af semestret øge dit selvstændigheds- og kompetenceniveau i sygeplejen. Det betyder også, at de patienter, du bliver tilknyttet, indeholder en større kompleksitet i forhold til deres sygeplejefaglige behov.

​Det siger​ de studerende

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer.

​Dit klinikforløb hos os

Dit klinikforløb består også af en række undervisningstilbud væk fra patienterne. Det kan f.eks. være supervision og refleksion med de øvrige studerende på 6. semester og de kliniske undervisere. Det kan også være undervisningstilbud på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri under overskrifter som Kompleks klinisk sygepleje, Karrieremuligheder indenfor psykiatrien og Tværprofessionelt samarbejde.​

Din hverdag ​​hos os

I dit 6. semester på Psykiatrisk Center Nordsjælland kommer du til at deltage i lægesamtaler, kontaktpersonsamtaler og tværfaglige konferencer på lige fod med resten af personalegruppen. Derudover lærer du:

  • at kommunikere og danne relationer med patienterne.
  • hvordan personalet afholder terapeutiske samtaler og deeskalere en opkørt situation.
  • at anvende forskellige kognitive redskaber i sygeplejen som f.eks. kriseplaner.
  • at anvende miljøterapien, fysisk aktivitet og sanserum, som en væsentlig del af sygeplejen.
  • at arbejde og dokumentere i Sundhedsplatformen.
  • at arbejde med medicinhåndtering og administration i forhold til egne patienter.


I løbet af din klinikperiode får du mere og mere ansvar ved patientrettede opgaver. Det kan f.eks. være morgenmadssituationer eller afholdelse af morgenmøde, hvor du skal lære at arbejde med de observationer og den kompleksitet, der kan udspille sig i en hverdagslignende situation. Observationer af adfærd skal du som studerende lære at sætte i relation til psykopatologien. Du skal arbejde med den helhedsorienterede sygepleje, hvor du skal koble somatisk og psykiatrisk viden i såvel dine observationer og sygeplejefaglige handlinger.

​Relevant​ materiale

Nielsen & Barbesgaard (red.) Klinisk beslutningstagen - Kap. 1, kap. 2, kap. 3


Redaktør