Kontaktliste

Klinisk uddannelsesansvarlig


Solveig Abrahamsen

E-mail: solveig.abrahamsen@regionh.dk

Telefon: 2331 9725


Klinisk underviser


Charlotte Pietak Foged

E-mail: charlotte.pietak.foged@regionh.dk

Telefon: 2331 9735

Klinisk underviser


Flemming Röhl

E-mail: flemming.roehl@regionh.dk

Telefon: 2913 0366


Klinisk underviser


Mette Ungstrup

E-mail: mette.ungstrup@regionh.dk

Telefon: 2913 0365


Klinisk underviser


Jette Barup Sørensen

E-mail: jette.barup.soerensen@regionh.dk

Telfon: 2331 9740
Redaktør