Beskrivelse af center og forløb

Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og godt klædt på til at begynde i et klinikforløb hos os. Før du begynder klinikforløbet, sender vi dig derfor praktisk information via Praktikportalen om din opstart med en plan for dit forløb. Du får blandt andet information om:

 •  ​introduktionen
 • din kliniske vejleder
 • hvilke afsnit, du skal arbejde i.

Vores uddannelsestilbud kan enten foregå i en af vores ambulante enheder eller i vores akutmodtagelse, intensive døgnafsnit, åbne døgnafsnit eller ældrepsykiatrisk døgnafsnit.

Vi arbejder recovery-orienteret ud fra kognitiv tilgang til patienterne. Det vil i praksis sige, at vi arbejder sammen med patienterne om den bedste løsning og behandling til hver enkelt. Vores udgangspunkt er, at vi altid har patienten i centrum og vores tilgang er overordnet kognitiv adfærdsterapi.

​Hvis du vil læse specifikt om det afsnit, du skal være i klinik på, kan du følge dette link

Afdelinger

Psykiatrisk Center Nordsjælland har tre forskellige adresser:


​Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

​Esrumvej 143
3000 Helsingør

​Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund​

Afsnit og en​​heder

På Psykiatrisk Center Nordsjælland behandler vi voksne fra 18 år og opefter. Centrets behandlingstilbud spænder over døgnbehandling i åbent / intensivt regi eller ambulant behandling i et af vores mange ambulatorier. Vi har et samlet antal sengepladser på 184 på vores tre lokationer, alle med enestuer og eget toilet /bad.

​Hiller​ø​​​d

 • Skadestue og åbent modtageafsnit
 • Lukket modtageafsnit
 • To intensive døgnafsnit
 • To åbne døgnafsnit
 • Tre ambulatorier
 • Et OPUS-team​

​Hels​​i​​​​ngør

 • Tre åbne døgns
 • Afsnit
 • Et ambulatorium​

​Frede​​ri​​kssund

 • Et ambulatorium
 • "De særlige pladser" (som aktuelt ikke modtager studerende)​ Kontakt

Klinisk uddannelsesansvarlig


Solveig Abrahamsen

E-mail
Telefon: 2331 9725


Klinisk underviser


Charlotte Pietak Foged

E-mail
Telefon: 2331 9735


​Klinisk underviser


Mette Ungstrup

E-mail
Telefon: 2913 0365


Klinisk underviser


Jette Barup Sørensen

E-mail
Telfon: 2331 9740


 Find vej