​​​​​

Velkommen til 6. semester!

Under dit klinikforløb på 6. semester bliver du en del af hverdagen på Psykiatrisk Center Sct. Hans, og du får mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Her på siden kan du læse mere om, hvad dit forløb består af.

Før klinikstart får du tilsendt information om dit forløb. Dit klinikforløb begynder med nogle introdage, hvor du får en introduktion til psykiatrien, din kliniske vejleder og mere specifikt Psykiatrisk Center Sct. Hans. Her vil du blive klædt bedst muligt på, så du kan få mest muligt ud af dit klinikforløb. Som sygeplejestuderende på 6. semester bliver du tilknyttet et sengeafsnit eller ambulatorium, hvor en veluddannet klinisk vejleder varetager undervisningen. Til hvert afsnit er der tilknyttet en ansvarlig klinisk underviser og de vil alle medvirke til, at du får et lærerigt uddannelsesforløb. Der vil være mulighed for at træne dine færdigheder i forhold til psykiatrisk sygepleje samt dine faglige og teoretiske refleksioner.

I afsnittet møder du sygeplejersker eller andet tværfagligt personale, som har stærke kompetencer, viden og færdigheder indenfor forskellige områder af det psykiatriske felt. Personalet har forskellige erfarings- og vidensniveau - lige fra nyuddannede sygeplejersker til sygeplejersker med specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje eller relevant kandidatgrad.

Du kommer til at arbejde med tværprofessionelle samarbejdspartnere – f.eks. ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, psykologer og psykiatere, der er ansat i afsnittet. Her får du lejlighed til at se og opleve styrker og udfordringer ved det tværprofessionelle samarbejde, som kan være dilemmafyldt både for patient og personale. 

Det siger de studeren​de

Mød studerende, som tidligere har været i klinikforløb og hør om deres erfaringer. ​


​Dit klin​​ikforløb hos os

Dit klinikforløb består også af undervisning, og du har forskellige læringsmuligheder i din undervisningsperiode som f.eks. planlagt fællesundervisning og refleksion i vores Læringsrum Sct. Hans. Du får mulighed for at deltager i kurset 'Forebyggelse og håndtering af konflikter modul 1-TERMA RHP'. Og du får mulighed for at reflektere med klinisk vejleder og personale over optrappede situationer, som du har deltaget i eller observeret.

På Psykiatrisk Center Sct. Hans bliver du tilknyttet en eller flere patienter eller et team af patienter i et afsnit.

​Din hverdag h​os os

De kliniske vejledere er opmærksomme på, at træning af kommunikation og relation indenfor psykiatrisk sygepleje ofte betyder en stor personlig og faglig udvikling for dig. Derfor kommer du til at træne situationsbestemt kommunikation med patienten, som indebærer at:

  • observere, træne, og afprøve situationsbestemt kommunikation.
  • træne etablering af professionel relation – herunder træning i at stille dig til rådighed, være opsøgende og nysgerrig, og have øje for patienten.
  • afprøve den motiverende samtale (MI) og kognitiv adfærdsterapi (KAT).
  • observere og indsamle data.
  • identificere patientens sundhedsudfordringer.
  • indgå i kritisk refleksion over udførte interventioner, anvendte metoder og teori og mulighed for at træne kliniske beslutninger og klinisk lederskab.

 

Træning af interventioner inden for psykiatrisk sygepleje indebærer:

  • aktiviteter inden for miljøterapi og social færdighedstræning.
  • afsnitsrelevante screeningsredskaber.
  • medicindispensering og -administration, herunder sundhedspædagogiske overvejelser.


Når vi træner refleksion over kliniske beslutninger i psykiatrisk sygepleje, bruger vi centrets Model til klinisk beslutningstagen, som er udviklet med inspiration fra Pædagogisk refleksions model (PRM -modellen) af Færch J. og Bernild C.

Når vi træner klinisk lederskab af pleje-, og behandlingsforløb bruger vi centrets Model for mulige former for klinisk lederskab, som er udviklet med inspiration fra Klinisk Lederskab (Klinik Grundbog i sygepleje) af Nina Tvistholm og Niels Sandholm Larsen.

Du har mulighed for at træne og oparbejde din viden ved at deltage i vores Journalklub, som har til formål at oparbejde viden om og reflektere over søgning, vurdering og integrering af national og international forskning i din sygepleje i klinikforløbet.

Ved klinikstart vil du få adgang til både litteraturliste og materialer til dit forløb hos os. ​

Redaktør