​​​

Psykiske sygdomme

Der er mange former for psykisk sygdom. Du kan få et overblik her.

Cirka hver tredje dansker får en psykiatrisk diagnose i løbet af deres liv. Det gælder både børn, unge og voksne.

Sygdommene kan være alt fra depression, angst og ADHD til eksempelvis skizofreni eller personlighedsforstyrrelser.

Vi har udgivet en lang række pjecer om de forskellige psykiske sygdomme, som du kan læse for at få et godt vidensgrundlag, inden du går ombord i lærebøgerne. Pjecerne er en del af den fælles patientinformation, som Region Hovedstadens Psykiatri står bag.Film om psykisk sygdom


"Camilla, ind og ud af psykosen"

Camilla har skizofreni og fortæller her, hvordan hun håndterer sine psykoser og stemmer i hverdagen.

 

"Livet med skizofreni" 

Astrid har skizofreni og fortæller her om, hvordan hun håndterer sin sygdom i hverdagen. Professor Merete Nordentoft fortæller om behandlingen.


"Stemmer i hovedet" 

Karin fortæller i filmen om sine stemmer og overlæge Jørgen Thalbitzer fortæller om sygdommen skizofreni.


Depression

Anne Marie fortæller om, hvordan hun er blevet behandlet for sin svære depression. 

Redaktør