Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje er et fag i rivende udvikling og som altid tager afsæt i den nyeste forskning og evidensbaserede litteratur på området.

Du møder psykiatriske patienter i hele sundhedssektoren - både i somatikken og psykiatrien. Sygeplejersker i psykiatrien har mange forskellige opgaver. Opgavernes karakter afhænger af, hvor i psykiatrien, man er ansat. Sygeplejersken vil derfor møde patienter med psykiatriske problemstillinger i forskellige sammenhænge.

Det kan f.eks. være:

  • Patienter med akut sygdom i en psykiatrisk akutmodtagelse
  • Patienter på et intensivt sengeafsnit
  • Patienter i ambulant behandling
  • Beboere på et psykiatrisk bosted

 

Vi samarbejder med mange forskellige faggrupper, fordi det tværfaglige samarbejde er med til at give patienten den bedst mulige støtte, sygepleje og behandling. Sygeplejerskens opgave er at koordinere de forskellige indsatser, der sættes i værk.

Psykiatrisk sygepleje er planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk behandling. Sygeplejen skal være med til at styrke patientens egenomsorg, og på den måde støtte og afhjælpe patientens sundhedsproblemer.

Vi arbejder vi blandt andet med kognitiv adfærdsterapi. Det er en terapiform, som fokuserer på, hvad patienten tænker om sig selv og hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan ændres ved at arbejde bevidst og målrettet med sine  tanker og handlemønstre.

 

Samtalen er vigtig

Helt centralt for den psykiatriske sygepleje er, at den udspiller sig i en recovery-orienteret praksis. Den​ hviler på en humanistisk og personorienteret tilgang, hvor patientens oplevelse af sin situation er udgangs­punktet for den sygeplejefaglige behandling. Samtalen med og relationen til patienterne er den psykiatriske sygeplejerskes vigtigste redskab. Derfor er et tillidsfuldt forhold mellem patient og sygeplejerske en vigtig forudsætning for god behandling. Det vil du helt sikkert også opleve, når du er i praktik hos os.

Hvis patienten ikke selv er i stand til at udtrykke sine behov og ønsker, virker sygeplejersken som omsorgsgiver og som patientens talsperson.


Redaktør