Psykiatrien som uddannelsessted

I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder en række forskellige faggrupper sammen om at skabe et helstøbt behandlingsforløb for den enkelte patient. Behandlingen er en kombination af biologiske, psykologiske og sociale behandlingsformer, og derfor vægtes tværfagligt samarbejde højt. På disse sider kan du læse mere om uddannelse psykiatrien.