Meritudannelse for SOSU-assistenter

​Ved studiestart i august 2012 tilbyder Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol for første gang et meritforløb som er målrettet SOSU assistenter med plejeerfaring i psykiatrien.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at..

 • Fastholde arbejdstilknytning under uddannelsen, da forløbet giver mulighed for at veksle mellem studie og arbejde
 • Specialisering i forhold til arbejde i psykiatrien. Meritforløbet tones i uddannelsesforløbets sidste moduler, således det retter sig særligt mod SOSU assistenter ansat i Region Hovedstadens Psykiatri

Optag og adgangskrav
​Studerende på meritforløbet skal søge ind på grunduddannelsen på almindelige vilkår via den koordinerede tilmelding (KOT).​

Merit gives afhængigt af ens øvrige uddannelsesbaggrund. Læs mere om adgangskrav nedenfor.

Adgangskrav

SOSU assistenter med en uddannelse fra efter 2003 og gymnasial eksamen:

Har man en SOSU uddannelse fra efter 2003 med grundfagene

 • Dansk C niveau
 • Naturfag C niveau
 • Engelsk D niveau 

OG en fuld HF, studentereksamen eller 4 – HF fag (dansk på A niveau, engelsk på B niveau, samfundsfag eller psykologi på C niveau og kemi, matematik, fysik eller biologi på B niveau) kan der gives merit for 4 moduler (modul 2- 4- 6- 7) og uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje kan gennemføres på i alt 2½ år.

SOSU assistenter med en uddannelse fra efter 2003:​​
Med grundfagene​​

 • Dansk C niveau
 • Naturfag C niveau 
 • Engelsk D niveau 
kan der gives merit for 2 moduler (modul 4 og 6), hvilket betyder et ½ års merit i alt og det er derved muligt at gennemføre uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje på 3 år.

SOSU assistenter med en uddannelse fra før 2003:
Skal desuden have 4 HF fag (eller tilsvarende gymnasial uddannelse) for at blive optaget. De 4 HF fag er:

 • Dansk A niveau
 • Engelsk B niveau
 • Samfundsfag eller
 • Psykologi C niveau
 • Kemi eller
 • Matematik eller
 • Biologi eller 
 • Fysik B niveau

Med 4 HF fag (eller tilsvarende gymnasial uddannelse) kan der gives 1 års merit og uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje kan gennemføres på i alt 2½ år.

Spørgsmål om optagelse og adgangskrav kan rettes til studievejledningen på 72 28 29 00

Redaktør