Læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU) i Psykiatri

Som KBU-læge har du mulighed for at tage 2. basisdel af din KBU i Psykiatri.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Region Hovedstadens Psykiatri har tilrettelagt et udfordrende læringsmiljø i klinikken, hvor du får rig mulighed for at stifte bekendtskab med de velkendte sygdomme indenfor psykiatrien (affektive lidelser, psykotiske lidelser og angstlidelser), psykopatologisk terminologi og psykofarmaka.

Som KBU-læge i Region Hovedstadens Psykiatri vil du:

  • Indgå i den daglige kliniske praksis
  • Blive introduceret til psykiatrisk forskning
  • Deltage i et netværk for KBU-læger i Psykiatri
  • Deltage i et 5-dages introduktionsprogram for nyansatte yngre læger. Forløbet er indholdsmæssigt bygget op om typiske kliniske udfordringer i relation til patientbehandlingen, som du vil møde i starten af din ansættelse. For eksempel håndtering af akutte situationer i akutmodtagelsen, varetagelse af den diagnostiske samtale, kommunikation med patienter med psykiske lidelser indenfor fx tvangsforestillinger eller depression, arbejdet med forebyggelse og håndtering af konflikter, ligesom der undervises i psykiatriloven mm.. 

Alle KBU-forløb i Psykiatri er af 6 måneders varighed og ligger i anden halvdel af basisuddannelsen.

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi i alt 10 KBU-forløb hvert halve år, fordelt således:

  • 2 KBU-forløb på Psykiatrisk Center Amager
  • 2 KBU-forløb på Psykiatrisk Center Glostrup
  • 2 KBU-forløb på Psykiatrisk Center Nordsjælland
  • 2 KBU-forløb på Psykiatrisk Center Ballerup
  • 2 KBU-forløb på Psykiatrisk Center København

 

Du kan læse mere om psykiatrien som speciale her på hjemmesiden.

 

Vi håber naturligvis, at et KBU-forløb i Psykiatri giver dig lysten til at fortsætte indenfor de 2 psykiatriske specialer.

Er det ikke tilfældet vil KBU-forløbet i Psykiatri give dig viden om psykiatriske lidelser og kommunikation med psykiatriske patienter, som også vil komme dig til gavn, hvis du vælger et andet speciale end psykiatri. For eksempel har mange patienter i almen praksis samt på kardiologiske og medicinske afdelinger også psykiatriske problemstillinger.


Redaktør